Naturvårdsverket får bakläxa om turism i nationalparker

Merparten av riksdagspartierna anser att Naturvårdsverket behöver ompröva sitt beslut om att avreglera turismen i nationalparker. Det visar en undersökning som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Ekoturismföreningen låtit göra.

– Det är bra med bred politisk samsyn om vikten av samverkan mellan den som äger eller förvaltar marken och den som vill bedriva aktiviteter där. Oavsett regering finns stora möjligheter till en omtagning i Naturvårsverkets arbete, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Naturvårdsverket fattade i juni ett beslut om att ersätta förbudet mot turismföretag i 16 nationalparker med en närmast total avreglering där möjligheterna att kontrollera och reglera kommersiell verksamhet i naturen är små. LRF samt flera andra organisationer såg risker för naturskador och var därför kritiska till beslutet.
I vår gemensamma debattartikel med Naturskyddföreningen SNF, Världsnaturfonden WWF, och Ekoturismföreningen skrev vi att turism i nationalparker ska vara ett föredöme och en riktningsvisare för övrig naturturism. Inte minst mot besöksnäringens ambition att under detta årtioende fördubbla omsättningen för svensk turism, säger Helena Jonsson.

Det var ett av skälen till att LRF och Ekoturismföreningen i somras genomförde en enkätförfrågan till samtliga riksdagspartier med frågor om hur partierna ser på turism, både i och utanför nationalparker. Svaren från undersökningen visar att en klar majoritet i riksdagen anser att Naturvårdsverket bör göra en omtagning i sitt föreskriftsarbete för nationalparkerna.

Partierna är i stort sett eniga om att dialog, samråd och ibland avtal är principerna som ska gälla för turism på annans mark. Det bäddar för en spännande nystart för turism i skyddad natur men också på våra medlemmars marker, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera