Nina Pettersson och Lennart Nilsson föreslås till LRFs riksförbundsstyrelse

8 mars 2012.

LRFs valberedning föreslår Nina Pettersson från Skänninge i Östergötland samt Lennart Nilsson från Harplinge i Halland till nya ledamöter i LRFs förbundsstyrelse.

– LRF är mitt uppe i en mycket stor utmaning, nämligen att öka livsmedelsproduktionen i landet. För att lyckas krävs det att LRF är bra på det som den enskilda bonden inte kan göra något åt, till exempel jordbrukspolitik, miljöfrågor och stelbenta regelverk. Därför handlar årets förslag om att stärka riksförbundsstyrelsen ytterligare med bred kunskap om den enskilda lantbrukarens förutsättningar, kunnande om jordbrukspolitiken samt spetskunskap i miljö- och vattenfrågor, säger Ingemo Johansson, ordförande i LRF:s valberedning.

Nina Pettersson är utbildad agronom och arbetar som växtodlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB. Hon har tidigare arbetat som rådgivare på andra företag, samt som medlemschef på Lyckeby Stärkelsen. Nina Pettersson har tidigare varit förtroendevald inom LRF Ungdomen, bland annat som vice ordförande i riksförbundsstyrelsen i tre år. Nina Pettersson är 33 år gammal. Hon kommer från Hässleholm i Skåne men bor idag utanför Skänninge i Östergötland tillsammans med sin man.

– Nina Pettersson är ung och välutbildad. I sitt arbete har hon stött på många av de utmaningar som våra medlemmar berörs av, framförallt när det gäller miljö- och vattenfrågor. Hon representerar de unga bönder som brukar en gård samtidigt som de har andra sysselsättningar, säger Ingemo Johansson.

Lennart Nilsson driver tillsammans med hustru och två svågrar ett företag med inriktning på växtodling, dikor med avelsinriktning samt maskinstation. Idag är Lennart Nilsson regionordförande i LRF Halland, ett uppdrag som han har haft i nio år men som han lämnar i slutet av mars i år. Lennart Nilsson har också flera förtroendeuppdrag inom nötköttsorganisationer samt andra branschorganisationer. Lennart Nilsson är 48 år gammal, gift och har två barn. Han bor på gården Storegård utanför Harplinge i Halland.

– Genom sin erfarenhet och förmåga att sätta sig in i hur läget är inom olika produktionsgrenar kommer Lennart Nilsson att ta med sig ett gårdsnära perspektiv in i styrelsearbetet. Han är väl insatt i jordbrukspolitiken samt de olika produktionshämmande regler som många bönder stöter på när de vill utveckla sina företag, säger Ingemo Johansson.

Beslutet om Nina Pettersson och Lennart Nilsson kommer att väljas in i förbundsstyrelsen fattas den 29-30 maj av LRFs riksförbundsstämma, som hålls i Stockholm. Stig Högberg och Stihna Evertsson Johansson har meddelat att de inte finns tillgängliga för omval. Resterande styrelseledamöter ställer alla upp för omval.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera