Nio av tio har stort förtroende för Sveriges bönder som matproducenter

Sveriges bönder är pålitliga både som livsmedelsproducenter, samhällsaktörer och miljöarbetare. 83 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för bönderna och deras verksamhet. Det visar en ny undersökning från Ipsos, baserad på svar från drygt 1000 deltagare.

– Det stärker och stimulerar att konsumenterna litar på att Sveriges bönder producerar mat på ett hållbart, miljövänligt och klimatsmart sätt. Vår höga omsorg om djur och natur är viktig för förtroendet, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Enligt undersökningen ökar antalet personer som anser att bönderna bidrar till ett mer hållbart samhälle och en lägre klimatpåverkan jämfört med 2017, 74 procent jämfört med 71.

Fler veganer och vegetarianer tycker att Sveriges bönder har ett bra utbud av växtbaserad mat. Totalt ökar andelen konsumenter (87 procent) som har mycket eller ganska högt förtroende för jordbrukarna som producenter av svenska råvaror och livsmedel. Det visar analysen gjord av undersökningsföretaget Ipsos, på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

I frågan om vegetabilisk mat utmärker sig konsumenter som betecknar sig som veganer, vegetarianer eller så kallade flexitarianer, det vill säga personer som i hög grad väljer växtbaserad mat. Gruppen instämmer i högre utsträckning än allätare i påståendet att Sveriges bönder har ett bra utbud av råvaror som gör det enkelt att äta vegetariskt – närmare åtta av tio – jämfört med sex av tio, bland allätare.

Förutom ovan angivna siffror visar undersökningen att:

  • 78 procent medvetet väljer mat och råvaror från svenska bönder.
  • 74 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan. Siffran är en ökning med 3 procentenheter sedan förra årets mätning.
  • 86 respektive 87 procent har högt eller mycket högt förtroendet för jordbrukarna som producenter av mjölk respektive spannmål, en ökning sedan 2017 om 4 respektive 7 procentenheter.

Även om konsumenternas syn på landets bönder är genomgående ljus så utmärker sig ett område, det om antibiotika. Färre av de svarande, 74 procent i år jämfört med 88 procent förra året, litar på att bönderna inte ger djuren antibiotika för att de ska producera mer.

En svarsnedgång som överraskar Palle Borgström.

– Vi är berättigat stolta över Sveriges bönders låga användning av antibiotika till djur. Sveriges bönder använder minst antibiotika till djur i hela EU. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att problemen med överanvändning av antibiotika uppmärksammats i media och att fler konsumenter har blivit medvetna om problemet, säger Palle Borgström.

Agneta Hallström, ansvarig för undersökningen på Ipsos, tycker att studien visar ett starkt resultat för Sveriges bönder:

– Många konsumenter är avgjort positiva till bonden ur många aspekter, samtidigt som väldigt få är negativa. Förtroendet är stabilt högt. Det gäller både generellt och synen på bonden som livsmedelsproducent och bidraget till ett hållbart samhälle. Det är också spännande att konsumenter som söker vegetariska alternativ är så positiva till utbudet från Sveriges bönder, säger Agneta Hallström.

Ipsos gjorde undersökningen mellan den 20 april och den 3 maj i år. 1 009 personer från 16 år och uppåt från hela Sverige intervjuades. Det är tredje året i rad som undersökningen görs. Detta för att ta reda på konsumenternas attityd till bönder som matproducent, samhällsaktör och miljöarbetare.

För mer information, kontakta:

Palle Borgström, förbundsordförande LRF, via LRFs pressjour: 08-787 57 77

Anders Holmestig, chef Utveckling och analys och vice vd LRF: 08-787 54 14

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera