Ny app hjälper konsumenterna att ta reda på varifrån maten kommer

23 april 2013. Idag lanserar LRF appen som hjälper konsumenten att direkt i mataffären ta reda på om en produkt innehåller svensk råvara eller inte. Konsumenten skannar varan och får då uppgifter om ursprunget i sin smartphone.

Appen "Bonde på köpet" är en del i en större satsning, "Våga Fråga och få en bonde på köpet". LRF vill öka kunskapen om svenska råvaror hos konsumenterna. Och konsumenternas intresse för matens ursprung är stort, inte minst efter den senaste tidens nyheter om hur det fuskas med vår mat.

En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av LRF, visar att 83 procent av befolkningen tycker det är viktigt att få reda på en råvaras ursprung när de handlar mat. 75 procent tycker det är mycket eller ganska viktigt att råvaran är svensk och kommer från en svensk bondgård. De främsta skälen som anges är att man vill stödja den svenska bonden, en svensk livsmedelsproduktion och en levande landsbygd, miljö- och klimatskäl samt omsorg om djuren.

Tillsammans med appen kommer en ny webbplats www.bondepakopet.se att utgöra grunden för satsningen. Här ska det, på en virtuell bondehylla, finnas fakta om de varor som appen kan skanna men också information om produkter som säljs i gårdsbutiker men inte har streckkod.

På webbplatsen kommer man även hitta Veckans bonde, Bondetestet och Webb-TV. Veckans bonde är ett möte med olika bönder och deras vardag runt om i landet. Bondetestet visar vilken bondetyp du är samtidigt som du får kunskap om bondeyrket. Med hjälp av webb-TV kommer LRF tillsammans med några för svenska folket kända personer att sprida kunskap om hur råvaror odlas och djur föds upp i Sverige.

Våra svenska bönder har en lång tradition av att erbjuda människor bra och säker mat. Vi har höga djurskyddskrav och tuffa miljöregler. Men även om det är vad många konsumenter vill ha och efterfrågar så är konkurrensen från importerad mat tuff. Genom Våga Fråga få en bonde på köpet får konsumenterna ett verktyg att ta redan på matens ursprung så att de kan göra medvetna val i butiken.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera