Ny inriktning och ny organisation för LRF Mjölk

LRF har tillsammans med mjölkbranschen beslutat om den framtida inriktningen för branschavdelningen LRF Mjölk.

Den nationella livsmedelsstrategin, som fastställdes i början av 2017, har som ambition att driva den svenska livsmedelsvärdekedjan mot ökad tillväxt, hållbarhet och lönsamhet. Denna ambition har även mjölkbranschens företag och LRF. Svensk mjölkproduktion har stora möjligheter att utvecklas positivt och bidra till tillväxt och framtidstro i hela det svenska lantbruket.

Därför har LRF, Svensk Mjölk och däri ingående mejeriföreningar samt husdjursföreningarna kommit överens om en ny inriktning och ny organisation för LRF Mjölk.

Målen är att öka invägningen av mjölk samt öka konsumtionen av mejeriprodukter. Det ska ske genom ett fokus på tre huvudområden: Näringspolitik, opinionsbildning kring synen på mjölk samt kunskapsförsörjning kring mjölkens nytta och kvaliteter. Det förändrade LRF Mjölks arbete kommer att organiseras i en enhet på LRF under ledning av tf enhetschef Lisa Ehde.

Genom samverkan mellan branschen och LRF samt en tydligare integration av arbetet i LRFs linjeorganisation skapas en anpassad organisation för att positionera svensk mjölkproduktion i det näringspolitiska arbetet.

Den nya inriktningen innebär att LRF Mjölk omorganiseras och att personalstyrkan minskar. Den nya organisationen beräknas vara på plats under mars månad.

För mera information, kontakta:

LRF pressavdelning, 08-787 57 77 

Svensk Mjölks ordförande Åke Hantoft, 070-689 56 39

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera