Ny instruktion ska främja livsmedelsföretagande

Nyligen beslutade Alliansregeringen om ett tillägg i Livsmedelsverkets instruktion för att underlätta förutsättningarna för livsmedelsföretagande. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är positivt till enklare regeltillämpning för företagare inom de gröna näringarna.

Beslutet ger uttryck för en modern syn på myndigheters ansvar. Livsmedelsverkets arbete bör genomsyras av idén om att välmående företag är grunden till sund och säker mat. Det är en viktig signal till alla företag som varje dag kämpar med att följa de alltmer komplexa regelverken inom livsmedelsområdet, och som behöver stöd och råd från ansvariga tillsynsmyndigheter, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Den nyligen beslutade ändringen i instruktionen uppmanar Livsmedelsverket att underlätta för att skapa goda förutsättningar för företagande inom livsmedelssektorn. Det är en riktning inom främjandeuppdraget som innefattar allt från regelutformning till tillämpning och bemötande.
En kommun som har jobbat effektivt med att underlätta och modernisera sin syn på både företagande och myndighetsutövning är Rättvik kommun.
Rättvik har inriktat sin tillsyn på att hjälpa företagen att göra rätt istället för att leta fel. Det är helt rätt väg att gå när regelverken i dag blir alltmer komplicerade och omfattande. Kommunen har bland annat lyssnat på företagen när det gäller avgifterna för tillsynen, och de har skapat ett rättvist system som är uppskattat, säger Martin Moraeus, ordförande för LRF Dalarna.

Instruktionen innebär ett tydligare uppdrag för Livsmedelsverket att främja företagande. Det är ett viktigt steg mot en bättre dialog mellan myndigheter och företag. Med en sådan som grund gynnas både tillväxt och säkra livsmedel, avslutar Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera