Nya chefer på LRF

LRF får de närmaste månaderna ett antal nya chefer, som samtliga kommer att ingå i ledningsgruppen.

Anders Holmestig blir ny chef för avdelningen Utveckling & Analys på LRF den 1 december. Han kvarstår som vice VD.

Samtidigt blir Christoffer Rinman chef för avdelningen Kommunikation & Ledningsstöd. Han efterträder Anders Holmestig som avdelningschef, men behåller också sin tidigare tjänst som chef för enheten Ledningsstöd.

Biträdande chef på samma avdelning och ny kommunikationschef på LRF blir Håkan Lind, som idag leder enheten Kommunikation.

Jonas Carlberg blir vid årsskiftet ny direktör på LRF Mjölk. Han efterträder Hans-Åke Hammarström. Jonas arbetar idag som chef för enheten Mjölkpolitik.

Redan den 1 oktober utsågs Ann Henriksson till chef för den nybildade avdelningen Affärsutveckling & IT. Han var tidigare chef för Utveckling & Analys.

– Det känns tryggt och stimulerande att kunna utse fyra kompetenta ledare till dessa viktiga befattningar. LRF växer och anpassas till framtida krav, där tillväxt, utveckling och lönsamhet i det gröna näringslivet är ledstjärnan, säger LRFs VD Anders Källström.

Anders Holmestig, 45 år, började på LRF 1997 som handläggare för EU- och handelspolitiska frågor. Har därefter arbetat som bland annat ställföreträdande medlemschef, kanslichef och kommunikationschef. Han har lämnat LRF vid två tillfällen för att arbeta på statsrådsberedningen och på ICA-handlarnas förbund.

Christoffer Rinman, 47 år, började på LRF 1996 och har sedan dess jobbat som bland annat VD-assistent, projektsamordnare, investeringsansvarig och enhetschef.

Håkan Lind, 41 år, kom till LRF som presschef 2012. Dessförinnan har han bland annat arbetat som presschef på näringsdepartementet och som konsult på PR-byrån Hill & Knowlton.

Jonas Carlberg, 48 år, är internationell ekonom och kom till Svensk Mjölk som expert på jordbrukspolitiska frågor 2001. Dessförinnan arbetade han bland annat på Jordbruksdepartementet som kansliråd med ansvar för mjölkpolitiska frågor och exportfrämjande.

I LRFs ledningsgrupp ingår förutom de redan nämnda dessutom VD Anders Källström, 54 år, Katarina Hedström Klarin, 50, chef för Ekonomi & Affärsutveckling, Petra Pilawa, 35, chef för Medlem & Organisation, Sten Frohm, 52, chef för LRF Skogsägarna och HR-chefen Annica Bjurfors, 45 år.

Pressbilder kan hämtas här:

www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Pressbilder/Aktuella-nyhetsbilder/Nya-i-LRFs-ledningsgrupp/

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera