Nya medlemssiffror från LRF

Den totala siffran över antalet medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är på plats.
– Vi ser allvarligt och nyktert på att vi minskar. Det är ett medvetet val att bygga ett LRF för dagens och morgondagens gröna näringsliv i Sverige, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade LRF totalt 148 580 medlemmar. Det är en minskning med 23 155 medlemmar, 13,5 procent, jämfört med föregående år.

– Vi har varit medvetna om att vi skulle minska och vi ska bevisa att det är prisvärt att vara med i LRF även i fortsättningen. Vi behöver till exempel förbättra vår kommunikation och hur vi involverar medlemmarna, säger Helena Jonsson.

– Även om tappet blev större än vad vi kalkylerat så har vi skapat en sundare modell för framtiden. Vi vill ha ett LRF med en ekonomi som garanterar självständighet och oberoende för att klara högt ställda medlemskrav, säger LRFs VD och koncernchef Anders Källström.

Som ett resultat av den nya avgiftsmodellen har LRFs avgiftsintäkter ökat med över 10 miljoner kronor under 2015.

Bland de nyrekryterade medlemmarna har andelen företagarmedlemmar ökat, från 32 till 39 procent. Idag har LRF totalt 123 849 företagarmedlemmar. Samtidigt har snittåldern hos de nya företagarmedlemmarna sjunkit med 3 procent eller 1,3 år. LRFs mål är att med den nya basen åter börja växa för att 2030 omfatta 150 000 företagarmedlemmar.

Framförallt är det personmedlemmar, det vill säga medlemmar som varken äger eller brukar jord eller skog, som inte förnyat sitt medlemskap. Antalet personmedlemmar uppgår idag till 24 731, en minskning på knappt 22 procent. De företagarmedlemmar som brukar en mindre hektar skog eller åker har också lämnat organisationen i större utsträckning än genomsnittet.

– LRF ska vara den skarpaste företagare- och intresseorganisationen för det gröna näringslivet och det bästa valet för dem som äger och brukar jord och skog i Sverige, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är Sveriges största småföretagarorganisation inom det gröna näringslivet.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera