Pilotprojekt för gårdsbutiker drivna av LRF-medlemmar

Genom LRFs dotterbolag Bygruppen AB startas nu ett pilotprojekt där gårdsbutiker, restauranger och caféer erbjuds ett avtal för bättre inköpspriser, menyidéer och koncept. Genom samverkan, som vänder sig till LRF-medlemmar, ges förutsättningar till bättre inköpspriser vilket ökar förutsättningar till ökad lönsamhet. En testpilot genomförs under 2017.

Inom ramen för Bykonceptet driver LRFs dotterbolag Bygruppen sedan 2014 bland annat ett café, By:fiket i Stadshagen i Stockholm. Konceptet bygger på att servera god mat lagad på svenska råvaror. En viktig del av konceptet är att på ett lättsamt sätt informera om matens ursprung och menyer med svensk råvara.

Nu tas nästa steg i konceptutvecklingen. En satsning på gårdscaféer och restauranger för samverkan med bland annat gemensamma inköpsavtal, handbok och erfarenhetsutbyten.

För att få vara med måste man vara medlem i LRF och driva eller vara i startgroparna för att starta café eller restaurangverksamhet. Det är naturligtvis viktigt att man delar värdegrunden och serverar mat på svensk råvara.

- Med By:gårdsavtal vill vi skapa förutsättningar för LRFs medlemmar att bli mer konkurrenskraftiga i en bransch som växer år efter år, säger Christoffer Rinman tf VD för Bygruppen.

- Vi går med för att tydliggöra vårt budskap. Vi vill lyfta den svenska landsbygden. Vi vill förmedla kunskap och fakta kring vårt lands livsmedelsproduktion och djurhållning. I testpiloten hoppas vi få ett forum för diskussion kring de utmaningar man ständigt utsätts för, säger Lise Nelzén på Hökeriet i Vallentuna.

- Jag är med i detta pilotprojekt för jag känner att det skall bli utvecklande att träffa folk inom samma bransch, som tror och tycker det är viktigt med svenska produkter. Att hänga med i en folkrörelse där vi jobbar mot samma mål är väldigt inspirerande och det ger mig energi, säger Sofia Olsson som driver Källarbackens Saga i Sidensjö utanför Örnsköldsvik.

För mer information och intervjuer, kontakta Anna Hammarstedt, projektledare och ansvarig för By:gårdsavtal på telefon 070-276 11 16 alt anna.hammarstedt@bygruppen.se eller LRFs presstjänst på mail: press@lrf.se eller tel: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia