Pressinbjudan: LRF och Miljöpartiet besöker gård i Uppsala

Lördag den 6 september besöker LRFs ordförande Helena Jonsson, tillsammans med Miljöpartiets Gustav Fridolin, Åsa Romson, Maria Wetterstrand och Isabella Lövin Hånsta Gård i Vattholma utanför Uppsala.

Hånsta Gård ägs och drivs av lantbrukaren Björn Wallin. På gårdens 860 hektar finns både konventionell och ekologisk växtodling.

På agendan står förutom en rundvandring på gården, även samtal om konkurrenskraft inom livsmedelsproduktion, och behovet av en nationell livsmedelsstrategi.

Media hälsas välkomna att närvara vid besöket.

Dag: lördag den 6 september

Tid: kl 12:30-13:30

Adress: Hånsta Gård, 743 92 Vattholma

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera