Sjövången Angus från Skåne är Årets Nötköttsföretag 2013

18 november 2013.

Jens Fjelkner och Stina Nilsson från Rinkaby i Skåne är årets vinnare av Årets Nötköttsföretag 2013. Tillsammans har de skapat en affärsmässig verksamhet som är baserad på ett starkt engagemang för naturvård. Detta kombinerat med ett stort intresse för djur och avel.

Jens Fjelkner och Stina Nilsson övertog gården Sjövången i Skåne 2006 från Jens far Olle. Idag driver familjen Nilsson-Fjelkner nötköttsproduktion på gården. Man föder upp avelsdjur av rasen Angus. Nu har deras verksamhet utsetts till Årets Nötköttsföretag 2013.

Juryns motivering lyder: ”Sjövången Angus är ett företag som kännetecknas av ett effektivt avelsarbete, goda produktionsresultat och fokus på hållbarhet. Företaget lever i hög grad upp till visionen tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. Besättningen och företaget är ett föredöme för svensk nötköttsproduktion.”

Priset Årets Nötköttsföretag delas i år ut för trettonde året i rad. Det är ett samarbete mellan Sveriges Nötköttsproducenter och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Priset är ett konstverk av glas från Kosta Boda och delades ut i samband med årets Köttriksdag som i år anordnades i Kosta av Kronobergs Nötköttsproducenter.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Fjelkner och Stina Nilsson, pristagare tel: 070-877 74 35
Thomas Magnusson, LRFs riksförbundsstyrelse och juryns ordförande, tel: 070-315 31 52
Erica Lindberg, ansvarig nötköttsfrågor LRF, tel: 08-787 51 74
Pär Tegnander, Företagsutvecklare LRF Skåne, tel: 0413-55 90 18
Stefan Karlsson, ordförande i Skånes Nötköttsproducenter, tel: 0709-36 84 93

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera