Skänningeorten - Årets lokalavdelning inom LRF

Skänningeortens lokalavdelning i Östergötland har tilldelats prisets ”Årets lokalavdelning” inom LRF. Skänningeorten prisas för sitt goda arbete med att sprida kunskap och framtidstro bland bygdens landsbygdsföretagare. Det visar att det går att väcka liv i en slumrande lokalavdelning och skapa en stark gemenskap.

Skänningeortens styrelse med ordförande Kristin Henrysson och kassör Andreas Hallin fick idag motta priset på LRFs riksförbundsstämma av förbundsordförande Palle Borgström.

Kristin Henrysson är ordförande för lokalavdelningen och är både glad och överraskad av beskedet. 
– Vi är förvånade men jätteglada. Vi är väl som alla andra egentligen. Men vi har en väldig bredd i vår styrelse, med medlemmar från 38 till 76 år. Att få motta priset känns som en riktigt klapp på axeln och ett bevis på att det engagemang vi i styrelsen har är uppskattat och viktigt för LRF. Vi har flera planer för hur vi ska använda prispengarna för våra medlemmar. Vi lovar många spännande aktiviteter, kurser och föreläsningar framöver.

Det är tjugoandra året i rad som LRF delar ut priset Årets lokalavdelning. Motiveringen lyder:

"Skänningeortens LRF-avdelning har visat att det går att få en slumrande lokalavdelning att leva upp igen. Med ett tydligt fokus på företagande och gemenskap har lokalavdelningen skapat intressanta och roliga aktiviteter som stärker medlemmarna som företagare. Bland annat arrangeras en sommarträff hemma hos kommunens vinnare av det ”Gröna näringspriset”. Träffen sprider kunskap om lantbruket och dess självklara del i kommunens näringsliv samt bidrar både till framtidstro och nytänkande hos medlemmarna."

2018 års kriterier:
LRFs lokalavdelningar är en naturlig del av LRF som företagarorganisation och årets lokalavdelning stärker medlemmarna som företagare genom att: 
• Erbjuda mötesplatser för nätverk, kunskap och kompetens. 
• Inspirera till nytänkande och framtidstro.

Bildtext: Förbundsordförande Palle Borgström delar ut pris till Skänningeortens LRF som Årets lokalavdelning. Mottagare av priset är ordförande Kristin Henrysson och kassör Anderas Hallin. Foto: Sören Andersson

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Media

Media