Småföretagarpolitiken får lågt betyg

De gröna näringarnas företag på landsbygden är nyckeln till att få fram mat och energi till hela Sveriges befolkning. Men knappt fyra av tio företagare på landsbygden tycker att den nuvarande regeringen sköter småföretagarfrågorna bra. Och de tror att det blir sämre med en socialdemokratiskt ledd regering. Det visar en ny undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Av de tillfrågade landsbygdsföretagarna anser 37 procent att den nuvarande regeringen sköter småföretagarfrågorna på ett bra sätt, medan 25 procent tycker att regeringen hanterar frågorna dåligt.

En socialdemokratiskt ledd regering anses inte kunna sköta småföretagarfrågorna bättre än den nuvarande regeringen. 76 procent tror inte att en socialdemokratiskt ledd regering skulle kunna sköta småföretagarfrågorna bättre än alliansregeringen, medan åtta procent tror det.

LRF jobbar hårt för att lyfta fram den tillväxtpotential som finns i företag på landsbygden, en potential som det är angeläget att våra politiker tar tillvara. Jag är bekymrad över att en del politiker inte tycks inser att det på landsbygden finns resurser som gynnar tillväxten i hela landet. Klimatsmart energi, mat och företagande som ger jobb åt underleverantörer behövs oavsett om du bor i en storstad eller på landet, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Undersökningen är gjord av Ipsos på uppdrag av LRF.Totalt svarade 918 personer av 5 969 tillfrågade.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera