Sparsam körning – minskad klimatpåverkan, minskade kostnader för bonden

Bonden som går en kurs i Sparsam körning kan i snitt minska sin förbrukning av diesel med 10-15 procent och därmed spara flera tusenlappar per år. Om många går utbildningen sänks kostnaden och den samlade effekten blir stor. Det visar en ny rapport från LRF. Samtidigt gynnas samhället av mindre koldioxidutsläpp.

Sparsam körning innebär att man på olika sätt medvetet kan minska bränsleförbrukningen. Rätt inställning på växlar, varvtal och utrustning gör betydande skillnad. De lantbrukare som går en kurs i Sparsam körning minskar i snitt sin förbrukning med 10-15 procent, enligt hittills genomförda kurser.

– Efter att ha gått kursen minskade vår bränsleförbrukning rejält. Alla killarna på gården har förbättrat sina resultat och vi kör snålare idag än vad vi gjorde tidigare. Det är en positiv kurs och det är roligt att se att det går att göra så mycket för att få ned förbrukningen, säger Peter Rosenlund, driftledare hos Axelssons i Aby Målilla.

För en lantbrukare som årligen använder 12 000 liter diesel men som lyckas minska sin dieselförbrukning med 10 procent innebär detta en årlig besparing på cirka 10 000 kronor, baserat på dagens dieselpriser efter skatte- och momsavdrag.

Rapporten ”Förstudie om storskalig förarutbildning” föreslår att om en liten nationell grupp kan samordna marknadsföring och underlätta för regionala aktörer att ordna kurser, så kan kostnaden för utbildningen halveras.

Även samhället gynnas av Sparsam körning eftersom lägre bränsleförbrukning innebär mindre koldioxidutsläpp. Om 10 000 lantbrukare sänker sin förbrukning med 10 procent innebär detta årligen minskade koldioxidutsläpp med 30 000 ton.

Några fakta om förbrukning

För att bruka 100 ha åkermark använder lantbrukare i genomsnitt 8 000 liter diesel/år till ett värde av cirka 70 000 kr. 10 procents besparing sänker kostnaden med 7 000 kr/år.

Att sänka varvtalet från 2 200 varv/min till optimala 1 400 varv/min vid till exempel plöjning kan minska dieselbehovet med 30 procent.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst 08-787 5777.

 

 

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera