Stor minskning av dödsolyckor i jordbruket

25 november 2013.

Antalet dödsolyckor inom jordbruket har aldrig varit så få som under 2012 och 2013. Hittills i år har ingen dödsolycka i jordbruket konstaterats och under förra året omkom en person enligt den officiella statiken från Arbetsmiljöverket. Jordbruket har tidigare toppat den dystra olycksstatsiken men nu verkar det som om kurvorna har vänt.

Under fem år har Säkert Bondförnuft genom information och utbildning uppmärksammat Sveriges lantbrukare på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Intresset har varit stort och mer än 45 000 personer har deltagit i olika aktiviteter. Populärast har de individuella gårdsbesöken, kurserna och gårdsvandringarna varit.

– Det är uppmuntrande att se att deltagande i kurser och gårdsbesök ger resultat. Undersökningar visar att nio av tio åtgärdar brister på den egna gården efter ett besök av Säkert Bondförnufts handledare. Detta engagemang börjar nu avspegla sig i olycksstatistiken, säger Anders Danielson, projektledare Säkert Bondförnuft.

Huvudmålet för projekt Säkert Bondförnuft har varit att uppnå en halvering av antalet olycksfall i lantbruket till och med 2013.

– Riktigt så långt kom vi inte men vi är inte långt ifrån. Om man jämför de senaste fem åren med de fem åren innan Säkert Bondförnuft startade, så ser man att dödolyckorna i jord- och skogsbruket har minskat med i genomsnitt 45 procent. Det är en efterlängtad vändning som innebär många sparade liv och bättre ekonomi för den enskilde, för näringen och samhället i stort, säger Anders Danielson.

Avslutningsseminarium 28 november

Resultaten presenteras på Säkert Bondförnuft avslutningsseminarium på Sånga Säby kursgård torsdagen den 28 november kl 13.00.

För mer information och program gå in på http://sakertbondfornuft

Mer information och anmälan

Anmäl ditt deltagande till Anders Danielson, projektledare Säkert Bondförnuft via mail: anders.danielson@lrf.se eller på tel: 08-787 51 85.

Fakta om Säkert Bondförnuft
Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till år 2013. Säkert Bondförnuft har utbildat 180 handledare som erbjuder gårdsbesök för att lantbrukare ska få hjälp att se över sin och familjens säkerhet på gården. Kampanjen anordnar också kurser och gårdsvandringar med barnens säkerhet i fokus. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LRF, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera