Svenska tomatodlare leder klimatarbetet

25 juni 2009 På tre år har svenska tomaters klimatpåverkan minskat med 70 procent. Idag släpper de ut mindre än en tredjedel koldioxid jämfört med vad de holländska tomaterna gör. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Svenskt Sigill.

Sedan 2006 har den svenska tomatodlingen kraftigt minskat sina koldioxidutsläpp, från 2,7 till 0,82 kilo koldioxidekivalenter per kilo tomat - en minskning med nära 70 procent. Detta kan jämföras med exempelvis de holländska tomaterna som släpper ut 3 kilo koldioxid på samma mängd tomater. – Den svenska tomatodlingen genomgår en av de största förändringarna på många år när det gäller energiförsörjningen. Allt fler tomatodlare går över till att värma upp sina drivhus med förnybara bränslen, säger Sören Persson, vd på Svenskt Sigill. Nära åtta av tio växthus värms upp med förnybara bränslen. Allra mest ökar energisnål flis. Dessutom täcker de flesta odlarna sina plantor med väv på natten – något som minskar behovet av energi med mellan 20 och 30 procent. Så mycket som 77 procent av den sammanlagda odlingsytan för tomat täcks av väv. Tomatkonsumtionen ökar i Sverige. Men bara 21,7 procent av de tomater som säljs i Sverige är svenska. Allra mest ökar försäljningen av körsbärstomater. Samtidigt är det den normalstora, runda tomaten som påverkar klimatet minst då de ger större skördar per kvadratmeter. – Genom att äta grönsaker efter säsong och välja svenska tomater nu när de smakar som bäst så gör vi inte bara en aktiv miljöinsats. Vi väljer en tomat som verkligen smakar tomat, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Cascada som telefonintervjuat 56 tomatodlare i Sverige, vilket motsvarar 98 procent av den svenska tomatproduktionen. Fakta svenska tomater * Den totala växthusytan för tomatproduktion i Sverige var 2008 drygt 404 000 kvadratmeter. * Tillsammans producerade de svenska odlarna cirka 17 500 ton tomater. * Omkring 78 procent av de tomater som säljs i Sverige är importerade. För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77 Sören Persson, vd svenskt Sigill, 0705-56 26 83

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera