Svenskt smittskydd hotas av EU domstolen

22 mars 2012.

LRF befarar att EU kommer att tvinga Sverige att sluta kräva att djur som kommer hit från andra länder ska vara fria från sjukdomar som vi inte har i vårt land. – Genom den process som EU-kommissionen dragit igång mot Sverige riskerar vi att inte längre kunna skyddat våra djur mot sjukdomar, sjukdomar som vi med stor möda blivit fria ifrån, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Att vi i en internationell jämförelse har en så låg förbrukning av antibiotika och så lite antibiotikaresistens är ett kvitto på att lantbrukets djur är friska i Sverige. Om Sverige tvingas tillåta import av sjuka djur medför det inte bara ett lidande för djuren, det innebär även att vi får in bakterier som är resistenta mot antibiotika, och en ökande antibiotikaresistens i samhället får förstås konsekvenser för människors hälsa, säger Helena Jonsson.

– Självklart kommer vi att göra allt som står i vår makt för att upprätthålla vår goda svenska djurhälsa men med öppna gränser försvåras detta avsevärt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera