Tillåtet med djurskyddskrav vid upphandlingar

26 augusti. Idag presenterar LRF, vid upphandlingsutredningens hearing i regeringskansliet, en utredning som visar att det är möjligt att ställa djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel – utan att det strider mot EU-rättsliga principer.

LRF har låtit Europarättsjurist Christina Möll, specialiserad inom EG-rätt och offentlig upphandling, utreda om det är möjligt att ställa djurskyddskrav vid livsmedelsupphandlingar. Utredningen kommer fram till att djurskyddskrav är att betrakta som ett legitimt krav vid urvalet av vilka produkter den upphandlande kommunen önskar att köpa in.

– Vi har sett ett stort behov av klara riktlinjer när det gäller rättsläget i den offentliga livsmedelsupphandlingen. Att utredningen visar att det är möjligt att ställa djurskyddskrav ger stöd till den linje som vi driver, säger Jenny Lundström, handläggare för frågor som rör offentlig upphandling av livsmedel på LRF.

Utredningen har analyserat den överordnade EU-rätten på området, och tydliggör de EU-rättsliga villkoren för att väga in djurskyddskrav i en livsmedelsupphandling. Nyligen fastställde förvaltningsrätten i Falun att de krav som Rättviks kommun ställt i sin livsmedelsupphandling inte strider mot upphandlingsreglerna.

– Vår utredning och förvaltningsrätten i Falun landar i samma slutsatser, att det är möjligt att ställa djurskyddskrav. Det är en stor seger för kommuner som värnar om djuren och en hjälp för alla som vill ställa krav på till exempel att grisar inte ska behandlas med antibiotika i förebyggande syfte, att de ska ha tillgång till strö och att transporten till slakteriet inte ska överstiga åtta timmar, säger Jenny Lundström.

– Rent konkret innebär detta att livsmedel från svenska gårdar kommer att kunna konkurrera på lika villkor i den offentliga upphandlingen och att den offentliga sektorn i sin konsumentroll kan leva upp till det regelverk man har varit med att lagstifta om, säger Jenny Lundström.

För mer information och intervju, kontakta LRF presstjänst 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera