Välkommen till LRF Ungdomens riksstämma

Pressinbjudan, 6 mars 2012.

Den 7-
8 mars 2012 håller LRF Ungdomen sin årliga riksstämma på Sånga-Säby. I år besöker infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och landsbygdsminister Eskil Erlandsson stämman.

Ministrarna kommer bland annat att medverka i ett samtal kring vilka infrastruktursatsningar som måste göras för att underlätta för ungt företagande på landsbygden samt problematiken med föryngringen inom näringen, att det blir allt färre och äldre lantbrukare.

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar kommer även priset ”Ung Växtkraft” att delas ut på onsdagen. Priset är instiftat av Länsförsäkringar i samarbete med LRF och ska stödja och utveckla unga entreprenörer och företagare på landsbygden, vars verksamheter är nyskapande och berikar landsbygden. Prissumman är på 50 000 kronor.

Plats: Sånga-Säby kursgård, Ekerö utanför Stockholm (www.sanga-saby.se/)

Tid: Onsdagen den 7 mars, klockan 11.0017.30 och Torsdagen den 8 mars, klockan 08.30 - 14.00

LRF Ungdomen är en organisation och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

För mer information om programmet eller intervjuer, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77 eller Ulrika Sundler-Lycke, samordnare LRF Ungdomen, 08-787 51 33.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera