Välkommet besked om betongdirektivet

15 mars 2012.

Jordbruksverket anser att 20 millimeter anses ligger inom ramen för tolkningen av EUs betongdirektiv. – Det här är ett glädjande besked för alla svenska grisbönder som nu slipper bygga om sina spaltgolv, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Jordbruksverket har gjort en riktigt bra och pragmatisk tolkning. Med tanke på den variation som faktiskt uppstår i tillverkningen av spalten och att de golv vi har i dag oftast faller inom ramen så är det inte motiverat att byta spaltgolv, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Frågan om EU:s betongdirektiv, som innebär att spaltöppningen i slaktsvinsboxar minskas från 20 mm till 18 mm, har engagerat LRF under lång tid. LRF anser att vår svenska modell, som innebär att grisarna har tillgång till fast golv och att vi har krav på strö, medför en högre djurvälfärd än de i övriga Europa vanligast förekommande boxarna med helspalt.

LRF har tillsammans med Svenska Djurhälsovården och Sveriges grisföretagare fört en aktiv dialog med myndigheter och beslutsfattare om vikten av att hitta en lösning. LRF har bland annat bjudit in till flera Grislyftsmöten där grisnäringen och politiker diskuterat problem och möjligheter.

– Det här är en viktig fråga för LRF eftersom kravet på golvbyte skulle ha kunnat innebära att många slaktsvinsproducenter tvingats att lägga ned sin produktion. Detta samtidigt som vi har en vikande produktion, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera