Vårbruket nu igång

5 april. Vinterns fasta grepp om Sverige har försenat årets vårbruk. Men denna vecka har mycket hänt och vårbruket är nu igång i framför allt Skåne. Det visar LRFs nya vårbruksbarometer.

– Här i Skåne har det hänt mycket de senaste dagarna och det är många bönder som nu är ute och sår. Samtidigt ser vi att många i norra delen av Skåne, i Landskronatrakten, redan är färdigsådda, medan bönderna längst söderut runt Ystad har haft snö- och tjältäckta jordar mycket längre än normalt, säger Marianne Andersson, regionordförande LRF Skåne.

Men trots att årets vårbruk är något försenat menar LRFs växtodlingsexpert Kjell Ivarsson att det är för tidigt att säga något om hur utfallet kommer att bli.

– En sen start av vårbruket behöver inte vara negativ. Det viktigaste är att det blir en stabil vår där värmen kommer gradvis och vårsådden inte behöver avbrytas av regn. Det är viktigare när vårsådden avslutas än när den påbörjas, säger Kjell Ivarsson.

Norr om Skåne var den blöta hösten ett stort bekymmer, som försvårade eller omöjliggjorde höstsådden för många bönder. Det gör att vårens utsäde på många håll är slutsålt och måste importeras. Den svenska spannmålsskörden domineras av höstvete och bland oljeväxterna är höstraps den vanligaste. Fortfarande är det osäkert hur mycket av höstsådden som klarar sig, men det ser ofta sämre ut än det är i praktiken.

Denna vår har tydligt visat att det är viktigt att testa nya sorter av spannmål och oljeväxter i ett svenskt klimat innan de släpps ut på marknaden. Sorter som kommer från sydligare trakter har sällan växt i ett så här besvärligt klimat, säger Kjell Ivarsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera