Virserums Konsthall får nordiskt kulturpris

26 augusti 2011.

Virserums Konsthall i Småland får Nordens Bondeorganisationers Centralråds (NBC) kulturpris på 60 000 kronor.  I år är det Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), som har varit medlem i NBC sedan bildandet 1934, som har utsett pristagaren. Virserums Konsthall får priset för att man konsekvent har arbetat med konstprojekt som har haft koppling till människor på landsbygd och i småorter.

Med skogsägare Henrik Teleman som konstnärlig ledare och konsthallschef har man till exempel arbetat med projekt som framhäver träets betydelse för konst, design och arkitektur. Konsthallen har bland annat arrangerat flera seminarier och utställningar i Virserum och på andra platser i landet.

– Det här är oerhört ärofyllt. Vi är verkligen glada eftersom det är ett stort erkännande. En sådan här utmärkelse kan bland annat skapa nya möjligheter för framtida projekt, säger Henrik Teleman, konstnärlig ledare och konsthallschef.

Margareta Hultgren som är ordförande i den ideella förening som driver konsthallen och Henrik Teleman mottar priset på NBCs möte på Sånga-Säby Kurs & Konferens utanför Stockholm onsdagen den 31 augusti efter klockan19.00.Priset på 60 000 kronor delas ut av landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) är en samarbetsorganisation för bönder i Finland, Danmark, Norge, Island och Sverige. Sedan 1987 har NBCs Frihetsfond vartannat år delat ut ett kulturpris till personer eller verksamheter som genom sin kulturella gärning på något sätt har gagnat lantbruket. I år delas kulturpriset ut för sista gången.

Mer fakta om Virserums Konsthall finns på: http://www.virserumskonsthall.com

För mer information, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77 eller Henrik Teleman 0495-315 80

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera