Wapnö Gård är Årets Uppstickare 2013

Wapnö Gård i Halland är årets vinnare av utmärkelsen Årets Uppstickare i livsmedelsbranschen 2013. Priset delades ut på Matlandetkonferensen i Visby på onsdagskvällen.

– Genom att kombinera effektivt lantbruk, lokal förädling och försäljning samt restaurang och hotellverksamhet  möter Wapnö på ett mycket framgångsrikt sätt konsumenters ökande efterfrågan på mat med tydligt ursprung, säger Anders Källström, VD och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Wapnö uppvisar en hög innovationstakt och har varit väldigt bra på att bygga och kommunicera tydliga mervärden med sina produkter. Företaget ligger också i framkant avseende hållbarhet och energieffektivitet, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Syftet med priset Årets Uppstickare är att lyfta fram exempel på nytänkande och banbrytande företag inom livsmedelssektorn. Vinnaren Wapnö Gård utsågs av en jury bestående av Anders Källström, VD och koncernchef för LRF, Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen, och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Juryns motivering lyder:

”Genom ett effektivt lantbruk, lokal förädling och försäljning samt restaurang- och hotellverksamhet möter Wapnö Gård konsumenters efterfrågan på såväl mat med tydligt ursprung som på upplevelser. Företaget har en stark tillväxt, en hög innovationsnivå och ligger i framkant när det gäller hållbarhet och energieffektivitet.”

Priset Årets Uppstickare delas ut till livsmedelsföretag som gör hälsosamma, innovativa och högförädlade produkter av svenska råvaror. Ett krav är att företaget har ökat sin omsättning och visat stadigt positiva resultat efter finansiella poster de senaste tre åren.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera