Börsoro gynnar skog- och markinvesteringar i Mellansverige

Skog är en långsiktig och stabil investering som står sig väl när börserna faller och konjunkturen vänder, det vet vi från tidigare år, säger Tomas Lusth, mäklare LRF Konsult i Bollnäs. Priset har legat stabilt det senaste halvåret i Mellansverige som omfattar Gävleborg, Dalarna och Värmland. Priset är nu 374kr/m3sk.

– I samband med krisen 2008 fick vi en ny kategori köpare som sökte säkrare investeringar vilket gynnade jord- och skogsfastigheter. Skog är ett stabilt alternativ vid konjunkturnedgångar. Många av dem köper till mer mark nu, säger Tomas Lusth, mäklare LRF Konsult i Bollnäs.

Beroende på den ekonomiska utvecklingen på finansmarknaden under hösten kan vi komma att få nya förstagångsköpare, eftersom det är låg risk och säkert att placera i skogsfastigheter.

Stort utbud och ökat intresse för att äga skog
Sedan början av 2000-talet har vi en långsiktig uppåtgående efterfrågan på skogsmark. Utbudet har aldrig varit större än det är nu. Marknaden har mognat, vilket resulterar i allt större differentiering i pris.

Det rekordstora utbudet, som bland annat beror på att fler äldre säljer då det inte finns övertagare i familjen, driver på prisdifferentieringen. Arealen har fått större betydelse för köpbeslutet. 50 hektar väl arronderad mark med ett normalt virkesförråd kan vara mer intressant och attraktivt än 10 hektar med ett högt virkesförråd.

– Framförallt finns ett ökat intresse från befintliga skogsägare att utöka sitt markinnehav. De ser långsiktigt på sitt ägande, har kapital och en gynnsam skattesituation, säger Tomas Lusth.

Prognos för 2011
Oron på börsen och världsekonomin kan bidra till ett ökat intresse för skogsfastigheter under hösten. En relativt låg ränta och bra virkespriser talar för att prisutvecklingen fortsätter uppåt, om än långsammare. Vi håller fast vid prognosen om 3-5 procents prisuppgång för helåret 2011, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

Fotnot: Priset på skog mäts i skogskubikmeter, m3sk.

För mer information kontakta:
Tomas Lusth, fastighetsmäklare, 0278-63 92 86, mobil: 070-633 70 09 eller tomas.lusth@ konsult.lrf.se
Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult, 08-700 20 14 eller carl-johan.jurss@konsult.lrf.se
Birgitta Norberg, Kommunikationsansvarig LRF Konsult, 08-700 20 33 eller birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Regionala talespersoner

Jan Bertholdsson, telefon 023-393 43 eller 070-676 58 85
Daniel Leanders, telefon:026-24 59 81, 070-633 70 08
Lars Bergman, telefon:0280-59 37 80, mobil:070-625 11 48
Göran Persson, telefon:0651-76 61 71, mobil:070-520 05 19
Olov Israelsson, telefon:054-17 74 12, mobil:070-380 08 46

Mer information, bilder och diagram finns på www.lrfkonsult.se

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Dokument & länkar