Mälardalens skog står stark i en blåsig ekonomi

Skog är en långsiktig och stabil investering som står sig väl när börserna faller och konjunkturen vänder, det vet vi från tidigare år, säger Håkan Schörling, mäklare LRF Konsult i Örebro. Prisutvecklingen i Mälardalen följer prognosen för helåret. Priset är nu 486 kr/m3sk.

– I samband med krisen 2008 fick vi en ny kategori köpare som sökte säkrare investeringar vilket gynnade jord- och skogsfastigheter. Skog är ett stabilt alternativ vid konjunkturnedgångar. Många av dem köper till mer mark nu, säger Håkan Schörling, mäklare LRF Konsult i Örebro.

Beroende på den ekonomiska utvecklingen på finansmarknaden under hösten kan vi komma att få nya förstagångsköpare, eftersom det är låg risk och säkert att placera i skogsfastigheter.

Stort utbud och ökat intresse för att äga skog
Sedan början av 2000-talet har vi en långsiktig uppåtgående efterfrågan på skogsmark. Utbudet har aldrig varit större än det är nu. Marknaden har mognat, vilket resulterar i allt större prisdifferentiering.

– Framförallt finns ett ökat intresse från befintliga skogsägare att utöka sitt markinnehav. De ser långsiktigt på sitt ägande, har kapital och en gynnsam skattesituation, säger Håkan Schörling.

Det rekordstora utbudet, som bland annat beror på att fler äldre säljer då det inte finns övertagare i familjen, driver på differentieringen av både utbud och pris. Arealen har fått större betydelse för köpbeslutet. 50 hektar välarronderad mark med ett normalt virkesförråd kan vara mer intressant och attraktivt än 10 hektar med ett högt virkesförråd.

Prognos för 2011
Oron på börsen och världsekonomin kan bidra till ett ökat intresse för skogsfastigheter under hösten. En relativt låg ränta och bra virkespriser talar för att prisutvecklingen fortsätter uppåt, om än långsammare. Vi håller fast vid prognosen om 3-5 procents prisuppgång för helåret 2011, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

Fotnot: Priset på skog mäts i skogskubikmeter, m3sk.

För mer information kontakta:
Håkan Schörling, fastighetsmäklare
019-168390, mobil: 070-3700208
Gabriel Mörner, skogsmästare 08-6574748, mobil: 070-5480401
Birgitta Norberg, Kommunikationsansvarig LRF Konsult, 08-700 20 33 eller birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Mer information, bilder och diagram finns på lrfkonsult.se.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Dokument & länkar