Skog och markinvesteringar mer attraktivt vid börsoro

Skog är en långsiktig och stabil investering som står sig väl när börserna faller och konjunkturen vänder, det vet vi från tidigare år, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult. Hittills i år har priset på skogsmark ökat med 3 procent, vilket ligger i linje med vår prognos för helåret. Priset är nu 415 kr/m3sk.

Vår erfarenhet säger oss att fler nu kommer styra om till fasta placeringar, vilket gynnar jord- och skogsfastigheter. Skog är ett stabilt alternativ vid konjunkturnedgångar. Det är fortsatt låg risk och säkert att placera i skogsfastigheter, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

Stort utbud och ökat intresse för att äga skog
Sedan början av 2000-talet har vi en stadigt långsiktig uppåtgående efterfrågan på skogsmark. Utbudet har aldrig varit större än det är idag. ¬¬¬¬Marknaden har mognat, vilket resulterar i allt större differentieringar av utbud och i pris.

Arealen har fått större betydelse för köpbeslutet. 50 hektar väl arronderad mark med ett normalt virkesförråd kan vara mer intressant och attraktivt än 10 hektar med ett högt virkesförråd, säger Carl-Johan Jürss. Framförallt finns ett ökat intresse från redan befintliga skogsägare att utöka sitt markinnehav.

– Det rekordstora utbudet, som bland annat beror på att fler äldre säljer när det inte finns övertagare i familjen, driver på differentieringen av utbud och pris. I de södra delarna av landet finns en bredare marknad vilket bidrar till att hålla uppe priserna. Där har priset stigit med 6 procent, vilket är mer än i övriga delar av landet. De senaste åren har priserna i Norrlands inland stigit kraftigt och vi får nu signaler om stabilisering och även avmattning i prisutvecklingen.

Prognos för 2011
Oron på börsen och i världsekonomin överlag kan bidra till ett ökat intresse för skogsfastigheter under hösten. En relativt låg räntan och bra virkespriser talar för att prisutvecklingen fortsätter uppåt, om än långsammare. Vi håller fast vid prognosen om 3-5 procents prisuppgång för helåret 2011, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

Fotnot: Priset på skog mäts i skogskubikmeter, m3sk.

Carl-Johan Jürss, chefsmäklare, LRF Konsult, 08-700 20 14, 070-565 47 78, mailto:carl-johan.jurss@konsult.lrf.se
Birgitta Norberg, kommunikatonsansvarig LRF Konsult, 08-700 20 33, birgitta.norberg@konsult.lrf.se e-post:
birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Besök www.konsult.lrf.se för att ladda ned bilder och ytterligare information.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Dokument & länkar