Skogsmarken fortsätter öka i pris efter Norrlands kustland - Börsoro kan bidra till ökat intresse

Skog är en långsiktig och stabil investering som står sig väl när börserna faller och
konjunkturen vänder, det vet vi från tidigare år, säger Roland Skarin, LRF Konsult i
Sollefteå. Hittills i år har priset på skogsmark efter Norrlandskusten ökat med 4 procent,
vilket ligger i linje med vår prognos för helåret. Priset är nu 328 kr/m3sk.

– Vår erfarenhet säger oss att fler kommer att styra om till fasta placeringar, vilket gynnar jord- och
skogsfastigheter. I samband med krisen 2008 fick vi en ny kategori köpare som sökte säkrare
investeringar vilket gynnade jord- och skogsfastigheter. Skog är ett stabilt alternativ vid
konjunkturnedgångar, säger Anders Lennartsson, fastighetsmäklare LRF Konsult i Umeå.
– Den ekonomiska utvecklingen på finansmarknaden kan innebära nya förstagångsköpare, eftersom
det är låg risk och säkert att placera i skogsfastigheter, säger Roland Skarin, fastighetsmäklare LRF
Konsult i Sollefteå.

Stort utbud och ökat intresse för att äga skog
Sedan början av 2000-talet har vi en stadigt långsiktig uppåtgående efterfrågan på skogsmark.
Utbudet har aldrig varit större än det är idag, vilket bland annat beror på att fler äldre säljer när det
inte finns övertagare i familjen. Marknaden har mognat, vilket resulterar i allt större
differentieringar av utbud och i pris.

Arealen har fått större betydelse för köpbeslutet. 50 hektar väl arronderad mark med ett normalt
virkesförråd kan vara mer intressant och attraktivt än 10 hektar med ett högt virkesförråd.
Framförallt finns ett ökat intresse från redan befintliga skogsägare att utöka sitt markinnehav.

Prognos för 2011

Oron på börsen och i världsekonomin överlag bidrar till ett ökat intresse för skogsfastigheter under
hösten. En relativt låg ränta och bra virkespriser talar för att prisutvecklingen fortsätter uppåt, om
än långsammare. Vi håller fast vid prognosen om 3-5 procents prisuppgång för helåret 2011, säger
Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

Fotnot: Priset på skog mäts i skogskubikmeter, m3sk.

För mer information kontakta:
Roland Skarin, fastighetsmäklare, 0620-259 32, 070-697 01 67

Anders Lennartson, fastighetsmäklare 090-10 80 82, mobil: 070-645 57 94
Birgitta Norberg, Kommunikationsansvarig LRF Konsult, 08-700 20 33 eller birgitta.norberg@konsult.lrf.se
Mer information, bilder och diagram finns på lrfkonsult.se.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Dokument & länkar