Stabiliserad prisutveckling på skogsmark i Norrlands inland

De senaste årens kraftiga prisuppgång på skogsmark i Norrlands inland verkar vara på väg att stabiliseras. Utbud och efterfrågan har närmat sig varandra och det senaste halvåret har priset sjunkit med 1 procent i Norrlands inland. Snittpriset är nu 292 kr/m3sk.

Sedan början av 2000-talet har vi en stadigt långsiktig uppåtgående efterfrågan på skogsmark. Utbudet har aldrig varit större än det är idag. ­­­­Marknaden har mognat, vilket resulterar i allt större differentieringar av utbud och i pris.

– Det rekordstora utbudet, som bland annat beror på att fler äldre säljer när det inte finns övertagare i familjen, driver på differentieringen av utbud och pris. Vi får nu signaler om stabilisering i prisutvecklingen i Norrlands inland. Säljare och köpare anser att det är ett bra prisläge nu säger Thomas Persson, mäklare LRF Konsult i Sveg.

Arealen har fått större betydelse för köpbeslutet. 50 hektar väl arronderad mark med ett normalt virkesförråd kan vara mer intressant och attraktivt än 10 hektar med ett högt virkesförråd. Framförallt finns ett ökat intresse från redan befintliga skogsägare att utöka sitt markinnehav.

Skog långsiktig och stabil investering

– I samband med den ekonomiska krisen 2008 fick vi en ny kategori köpare som sökte säkrare investeringar vilket gynnade jord- och skogsfastigheter. Skog är ett stabilt alternativ vid konjunkturnedgångar. Beroende på den ekonomiska utvecklingen på finansmarknaden kan vi komma att få nya förstagångsköpare under hösten, eftersom det är låg risk och säkert att placera i skogsfastigheter, säger Thomas Persson, mäklare LRF Konsult i Sveg.

Prognos för 2011
Oron på börsen och i världsekonomin överlag kan bidra till ett ökat intresse för skogsfastigheter under hösten. En relativt låg ränta och bra virkespriser talar för att prisutvecklingen fortsätter uppåt, om än långsammare. Vår erfarenhet säger oss att fler nu kommer styra om till fasta placeringar, vilket gynnar jord- och skogsfastigheter. Vi håller fast vid prognosen om 3-5 procents prisuppgång för helåret 2011, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

 

 

Fotnot: Priset på skog mäts i skogskubikmeter, m3sk.

För mer information kontakta:
Thomas Persson, fastighetsmäklare LRF Konsult Sveg: 0680-71 41 44  eller 076-141 25 70 eller Per Thiger: 0950-345 22, 070-314 24 31
Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult, Telefon: 08-700 20 14, E-post: carl-johan.jurss@konsult.lrf.se
Birgitta Norberg, Kommunikationsansvarig LRF Konsult, Telefon: 08-700 20 33, E-post: birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Bildmaterial finns att hämta på http://www.konsult.lrf.se/makleri/prisstatistik

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Dokument & länkar