Svensk grisproduktion riskerar att slås ut

Svenska grisbönder går med förlust. Lönsamheten är den lägsta sedan LRF Konsult började mäta och är därmed den produktionsgren inom jordbruket som uppvisar sämst lönsamhetsgrad just nu. Höga djurskyddslagskostnader i Sverige gör grisbönderna chanslösa i konkurrensen på världsmarknaden.

- Fortsätter det så här är det snart slut på svensk skinka, fläskkotlett och fläskfilé på de svenska middagsborden, vilket är både tragiskt och motsägelsefullt då intresset för var och hur livsmedel produceras bara ökar, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk LRF Konsult.

Krisen bland grisföretag finns i hela Europa och beror på att det fullt ut är marknadskrafterna som styr. Efterfrågan på griskött är god på såväl lång som kort sikt. Det tidigare sambandet att grisköttet blev dyrare i takt med stigande spannmålspriser finns inte längre.

- Naturfenomenen som stormar, orkaner, regn och torka påverkar priset på spannmål och animalieproducenter påverkas direkt av höjda priser. Går då inte priset på köttet upp sjunker lönsamheten direkt, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk.

Optimistiskt för spannmål
Bland växtodlarna råder optimism inför 2011 utifrån samma världsmarknad. Översvämningar och torka i andra världsdelar ger goda framtidsutsikter för de svenska spannmålsodlarna. De kan redan nu prissäkra delar av nästkommande skörd till historiskt sett mycket attraktiva priser.
 
Lantbruksföretagen behöver utvecklas för att lyckas
LRF Konsult har följt lantbruksföretagens lönsamhetsutveckling i 12 år. Fler företag behöver ta sig uppåt i värdekedjan för att lyckas.

– Allt fler företag behöver skapa de intäktsökningar som gör att man klarar av prispress. Det kan vara kvalitet, hälsoprofil, bekvämlighet eller något annat, säger Jimmy Larsson, projektledare för Lantbrukets Lönsamhet LRF Konsult.

Prognos 2011
En starkare svensk krona kommer i dessa sammanhang innebära att importen ökar då importvaror blir billigare, och växelkursen gör att gårdsstödet sänks.  Ökar räntan med 1 procentenhet motsvarar det i snitt minus 20 kronor i timmen för grisbönderna.

Lars-Göran Svensson, Lantbruksansvarig LRF Konsult Telefon 0521-57 24 38 eller 070-540 88 75 e-post: lars-goran.svensson@konsult.lrf.se
Jimmy Larsson, lantbruksekonom och ansvarig för LRF Konsults analysgrupp Telefon 0372-657 87 eller e-post: ijmmy.larsson@konsult.lrf.se
Birgitta Norberg, informationsansvarig LRF Konsult Telefon 08-700 20 33 eller birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Faktaruta - Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapporter Rapporten Lantbrukets Lönsamhet från LRF Konsult bygger på fler än 15 000 unika ekonomiska uppgifter från Sveriges lantbruksföretag. Kvartalsrapporterna redovisar utveckling kvartalsvis och prognos för helåret. Lantbruksföretagen är uppdelade i följande driftsinriktningar: växtodling, griskött, mjölkproduktion, nötkött och skog. Publiceringsplan 2010: 6 maj, 8 jul, 4 november samt 3 februari 2011. Lantbrukets Lönsamhets kvartalsrapporter ges ut av LRF Konsult på uppdrag av LRF

Läs hela rapporten, ladda ner bilder och diagram på www.konsult.lrf.se

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 600 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.konsult.lrf.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar