Bengt i Munka Ljungby får guldmedalj av kungen

Välmående djur och tydliga mål ger försklassig mjölk

Bengt Andersson, Munka Ljungby, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 16 april tar han emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Det är trevligt med guldmedaljen. Den uppmärksammar ett oerhört viktigt livsmedel och visar på den fina kvalitet vi har på mjölken i Sverige, säger Bengt Andersson.

Bengt tog över föräldragården med 25 kor 1985. Under åren har han byggt och utökat till 70 kor. Kornas lösdriftsstall byggdes 1997. Fem år senare byggdes även en lösdrift till ungdjuren. Under åren har han både haft mjölkproduktion och växtodling som han skött med hjälp av två anställda. Den som i huvudsak jobbat med korna, Emil Henrysson, köpte gården vid årsskiftet. Själv ska Bengt ägna sig åt växtodling, som han har kvar på arrenderad mark.

– Det är roligt att gården och mjölkproduktionen får en fortsättning i samma tappning som jag drivit den. Emil har varit anställd här i 15 år och satt en stor ära i mjölkkvalitet, så guldmedaljen är även hans förtjänst, säger Bengt.

Bengt har alltid haft en tydlig tanke med sitt företagande.

– Det handlar om att ha tydliga strategier, leva upp till dem och nå sina mål. Företagande har alltid varit ett av mina stora intressen. Friska, välmående djur är också en förutsättning för en lyckad mjölkproduktion. Pappa var mycket avelsintresserad och har satsat på funktionella och hållbara djur sedan 1960-talet. Jag har fortsatt i den andan och prioriterat bra ben och juver. Kvalitet hellre än den allra högsta mjölkavkastningen. Det har varit framgångsrikt för oss.

Det gäller också att vara noggrann i alla led, med foder, hygien, utrustning och skötsel, menar Bengt. Kvalitetsmedvetandet sitter djupt och präglar hela gården.

– Det är ju ett livsmedel vi producerar, då är det viktigt med en säker och hygienisk råvara. Jag har haft ett belöningssystem på gården som handlar om att nå upp till ett visst kvalitetskrav.

Bengt är stolt över att vara livsmedelsproducent och han ser flera fördelar med just svensk mjölkproduktion. Den ger arbetstillfällen och den går att lita på, fastslår han.

I Skåne belönas även Lars och Helene Lindberg, Hörby, med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 302 mjölkgårdar i Skåne län.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 31 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Bengt Andersson, Munka Ljungby, 0431–43 30 11, 070–350 90 45
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar: