Klimatsmart mat kostchefers förstahandsval

84 procent av landets kostchefer anser att det är viktigt att maten som serveras i skolan är klimatsmart, 82 procent att det är viktigt att den är svensk. Det visar en ny undersökning från LRF Mjölk.

Svenska kostchefer vill i allt större utsträckning att maten som serveras i landets skolor och förskolor ska vara klimatsmart och svensk. Det visar den årliga kartläggningen av skolmåltider som LRF Mjölk har tagit över efter Skolmatens vänner.  Var tredje kostchef uppger att miljö- och klimataspekten påverkat inköpen av mjölk till skolor och förskolor.

Kartläggningen visar att mjölk till lunchen serveras fem dagar i veckan i 99 procent av skolorna och 95 procent av förskolorna. Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig för förskolebarn och skolelever. De anser att mjölken är extra viktig på förskolenivå.

- Det går inte att titta på vilken klimatpåverkan en produkt har utan att sätta det i förhållande till vilken näring den ger. Mjölkprodukter är näringstäta och är viktiga källor till kolhydrater, protein och kalcium. Mjölk är en viktig del av skolmåltiden och vi prioriterar så långt det går att upphandla svenska mejeriprodukter, säger Jens Vikingsson, kostchef i Tingsryd Kommun.

När kostcheferna ska bedöma vad som är viktigt vid upphandling av mjölk till skolor och förskolor lägger de allra störst vikt vid att korna är friska och har det bra. Att antibiotikaanvändningen är låg tycker de också är mycket viktigt.

Dock märks en trend av minskat mjölkdrickande bland barn. Det är särskilt i grundskolan och på gymnasiet som kostcheferna upplever att vattendrickandet ökat, men även i förskolan dricks det mer vatten.

- Våra enkäter visar att uppemot 40 procent av barnen inte dricker mjölk alls till lunchen. Det är ett stort problem eftersom de då riskerar att inte få i sig tillräckligt med protein, kalcium och D-vitamin, säger Jens Vikingsson.

För mer information, kontakta: Jens Vikingsson, Tingsryd Kommun,  0477 – 44407 jens.vikingsson@tingsryd.se
För mer information om kartläggningen, kontakta: Kerstin Wikmar LRF Mjölk, 08-787 53 94  kerstin.wikmar@lrf.se

LRF Mjölk kommer fortsätta att undersöka den roll som skolmaten spelar i kommunerna. Ett första steg blir att undersöka hur mycket en skollunch kostar i genomsnitt i Sveriges olika kommuner. Resultatet från den undersökningen presenteras i slutet av november. 

Om kartläggningen:

Kartläggningen genomfördes av undersökningsföretaget Argument AB bland kostchefer, kostansvariga eller motsvarande i landets 290 kommuner 28 april – 3 juni 2015. Svarsfrekvens: 82,4 procent.

Sammanfattning av resultaten:

  • Den viktigaste egenskapen hos skolmaten är, enligt kostcheferna, att den är näringsriktig. Det tycker 95 procent. Kostcheferna anser också att det är mycket viktigt att skolmaten är klimatsmart samt att den är svensk. Mindre viktigt för kostcheferna – men för den skull inte oviktigt– är att skolmaten är ekologisk, närproducerad och rättvisemärkt.
  • 82 procent anser att det är viktigt att maten som serveras i skolan är svenskt och 84 procent anser att det är viktigt att den är klimatsmart.
  • 99 procent av kommunerna serverar mjölk till lunchen i skolan samtliga skoldagar i veckan. 95procent av kommunerna serverar mjölk till lunchen i förskolan varje vardag/skoldag.
  • Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig eller mycket viktig för förskolebarn och skolelever. 72 procent anser att mjölken är extra viktig på förskolenivå.
  • När kostcheferna ska bedöma hur viktiga de svenska mervärdena är vid upphandling av mjölk till skolor och förskolor lägger de allra störst vikt vid att korna är friska och har det bra. Att antibiotikaanvändningen är låg tycker de också är mycket viktigt.
  • Var tredje kostchef/kommun uppger att miljö- och klimataspekten påverkat inköpen av mjölk till skolor och förskolor.
  • Att vattendrickandet ökat bland barn och ungdomar under de senaste fem åren är kostcheferna överens om. Det är särskilt i skolan (grundskolan och gymnasiet) som de upplever att vattendrickandet ökat, men även i förskolan har de sett en ökning.

LRF Mjölk är branschorganisationen för svenska mjölkbönder, mejerier och husdjursföreningar. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi. www.lrf.se/mjolk, www.mjolk.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar