LRF Mjölk om Marknadsdomstolens dom i Oatly-fallet

- Vi ville veta om Oatlys marknadsföring var förenlig med marknadsföringslagen och det känns bra att vi nu har fått besked om vad som gäller, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk i en kommentar till Marknadsdomstolens dom.

Marknadsdomstolen har idag meddelat sin dom i målet mellan Svensk Mjölk och Oatly AB. Domen bifaller sex av Svensk Mjölks sju yrkanden och innebär bland annat att Oatly inte längre får använda formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter är dåliga för människor.

- Det är klart att vi välkomnar att domstolen delar  vår bedömning att den prövade marknadsföringen strider mot svensk lag. Svensk mjölk och svenska mjölkprodukter är nyttiga och en viktig del i en balanserad och hållbar kost, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Marknadsdomstolen är Sveriges högsta juridiska instans för marknadsföringsmål och prövar att marknadsföring stämmer överens med svensk lagstiftning. Svensk Mjölk har i målet företrätts av advokatfirman MarLaw.

- Marknadsdomstolen slår fast att väsentliga delar av Oatlys marknadsföring är både vilseledande och misskrediterande på samma gång. Misskreditering är ett av de värsta marknadsrättsliga övertrampen eftersom det försvårar konsumentens val, säger Katarina Ladenfors, advokat på MarLaw.

- Det är också en ovanligt omfattande och utförlig dom som genomsyras av Marknadsdomstolens enighet kring allvaret i Oatlys marknadsföring, något som även det höga vitet visar, säger Katarina Ladenfors.

För mer information och kommentarer: Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk, jonas.carlberg@lrf.se, 08-787 53 92.
Kontakt juridiska spörsmål: Katarina Ladenfors, advokat MarLaw, katarina.ladenfors@marlaw.se, 0733-42 35 25. 

Bakgrund:
Oatly lanserade våren 2014 en ny dekor och ett nytt tilltal på sina förpackningar och i sin marknadsföring. Svensk Mjölk har genom LRF Mjölk stämt Oatly för vilseledande marknadsföring eftersom den anses misskreditera mjölk kraftigt. Exempelvis har man använt utryck som ”No milk. No soy. No badness.” och ” It's like milk, but made for humans” på förpackningar och i marknadsföring. Syftet med stämningen var att utreda om budskapen i kampanjen strider mot marknadsföringslagen, mot god marknadsföringssed och mot gällande livsmedelslagstiftning.

LRF Mjölk är branschorganisationen för svenska mjölkbönder, mejerier och husdjursföreningar. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi. www.lrf.se/mjolk, www.mjolk.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar