LRF välkomnar statliga lånegarantier

- Vi välkomnar landsbygdsministerns besked om att regeringen kommer att kunna erbjuda en del av de hårt pressade mjölkföretagarna en statlig lånegaranti. Det säger Palle Borgström, ordförande i LRFs mjölkdelegation, i en kommentar till dagens besked från regeringen.

- Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och hans medarbetare visar att de tar den akuta situationen på allvar och att de värdesätter svensk mjölkproduktion. Det visar också att regeringen förstår att det är orimligt att enskilda företagare ensamma får bära kostnaden för handelsrestrektionerna mellan Ryssland och EU, säger Palle Borgström.

Helena Jonsson, LRFs ordförande, säger att hon också ser fram emot en fortsatt god dialog om hur konkurrenskraften för den svenska mjölkproduktionen långsiktigt ska kunna stärkas.

- Det finns fler åtgärder som är viktiga att genomföra för att svenska lantbruksföretag på sikt ska ha en produktion med hög djuromsorg och miljöhänsyn och samtidigt vara konkurrenskraftiga internationellt. Det är ett måste på en alltmer global marknad, säger Helena Jonsson.

För mer information och vidare kommentar, kontakta Palle Borgström, telefon 070-324 41 65, eller Helena Jonsson via LRFs pressjour, telefon 08-787 57 77.

LRF Mjölk är branschorganisationen för svenska mjölkbönder, mejerier och husdjursföreningar. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi. www.lrf.se/mjolk

Taggar:

Prenumerera