Mjölkbonde i Istorp får guldmedalj av kungen

Noggrannhet och avelsarbete har gett mjölk av högsta kvalitet

Mats Bergendal, Istorp, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 16 april tar han emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Det känns kul att få guldmedaljen. Den är ju en uppmuntran för det jobb man lägger ner, säger Mats Bergendahl.

Mats har två gårdar, en med mjölkkor och en med ungdjur. Mjölkgården tog han över då grannen gick i pension. Den andra är Mats föräldragård.

Det är djuren som gör att Mats vill vara bonde. Redan som barn var han mycket djurintresserad, födde upp höns och andra fjäderfä. Idag är det bara kor och tjurar som gäller. På mjölkgården finns 30 kor. För Mats är avelsarbetet viktigt för att kunna leverera bra mjölk från friska djur. Aveln ger möjlighet att forma besättningen. Friska kor med bra juver har högsta prioritet.

Mats ägnar många timmar i ladugården varje dag. Med 30 kor har han tid att lära känna varje individ.

– Jag kan se när jag kliver in i ladugården hur korna mår. Jag håller ständig koll på hur de äter och hur de reser sig när jag kommer in.

Bra grovfoder är viktigast för att djuren ska hålla sig friska. Det är också viktigt med god hygien i ladugården och att man håller båsen torra och rena och diskar ordentligt, berättar Mats. Han är stolt över de svenska djurhållningsreglerna som ger ett livsmedel fritt från antibiotika och tillväxtämnen. Han önskar att fler konsumenter skulle värdesätta det, så att fler mjölkgårdar kan vara kvar.

– Vi var 15 mjölkbönder här i trakten när jag började. Idag är vi bara två. Den svenska mjölken räcker inte längre. Då får man importera mjölk från andra länder, med sämre regler kring djurhållning.

Med svensk mjölk kommer även andra fördelar, påpekar Mats, inte minst arbetstillfällen. Det blir jobb på mejerierna, åkerierna, i foderbranschen, maskinbranschen, semin och för veterinärer.

Varje år bjuder Mats 12-åriga dotter in skolkamrater på kosläpp. Det är ett uppskattat arrangemang, både av besökarna och av Mats med familj.

– Visst är man stolt över korna och gårdens mjölk. Det är ju ett livsmedel många behöver och använder, säger Mats

Vid årsskiftet fanns det 634 mjölkgårdar i Västra Götalands region.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 31 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Mats Bergendal, Istorp, 0320–841 12, 070–368 41 12
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar: