Mjölkbönder i Gemla får guldmedalj av kungen

Minisläktträff för kvalitetsfantaster med eget mejeri

Inger och Anders Söreke, Gemla, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 16 april tar de emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Av övriga 30 medaljer går två till Anders släktingar. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Jag har sagt genom åren att vi ska ha vår guldmedalj, så detta är roligt! Jag vet ju att vi gör något bra och viktigt, men det är roligt att andra också ser det och ger oss uppskattning, säger Inger Söreke.

Inger och Anders är uppvuxna på mjölkgårdar och att jobba med djur och natur lockade. År 1987 blev de den tredje generationens mjölkbönder på Anders föräldragård.  Nu har även yngste sonen Daniel gått in i driften. Under åren har antalet kor gått från 35 till 75. De går i ett lösdriftsstall som byggdes relativt tidigt, år 1993. För sju år sedan byggdes även en lösdrift till ungdjuren.

– Nu går alla djur lösa hela livet och på sommaren är de ute och betar. Det är vi glada över, säger Inger och påpekar att såväl djuromsorg som många andra faktorer bidrar till mjölk av högsta kvalitet.

– Man måste vara noggrann och ha kontroll över alla led. Från grovfoderodling till att mjölken hamnar i tanken. Inte minst behöver man ha koll på att djuren mår bra. Vi ser hur de mår eftersom vi träffar dem vid varje mjölkning. Med hjälp av datorn har vi även koll på hur de äter.

På gården finns de vanliga koraserna men också några mer ovanliga. Några jerseykor har letat sig in i besättningen och Daniel, som är mest avelsintresserad, har satsat på några fleckvieh.

Kvalitetsmedvetandet har alltid varit självklart på gården. Detta är andra guldmedaljen man mjölkar ihop till. Den första hämtade Anders pappa på 1980-talet. I år får dessutom två av pappans kusiner guldmedaljen, så totalt tre gårdar i släkten belönas, berättar Inger som är en riktig kvalitetsfantast.

– Vad jag än köper så vill jag ha kvalitet och inget halvdant. Producerar jag själv ett livsmedel gäller ju samma filosofi. Då ska det vara det bästa. Jag tävlar mot mig själv och vill alltid ligga på topp.

Inger är kokerska i grunden och även Anders har ett stort matintresse. Det har sporrat till nysatsningar. För två år sedan startade de ett litet gårdsmejeri och butik. Nu lämnar de både till Arla och gör egna delikatesser av mjölken, bland annat yoghurt, ostkaka och haloumi. I butiken finns också en mjölkautomat. På gården hålls dessutom uppskattade vår- och julmarknader och små informella kosläpp.  Familjen är både livsmedelsproducenter och folkbildare.

– Vi är stolta över mjölkproduktionen och vill ge kunderna kunskap. Vi känner ett ansvar mot tidigare generationer som brutit sten och dikat för hand för att kunna producera mat här, säger Inger.

Vid årsskiftet fanns det 144 mjölkgårdar i Kronobergs län.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 31 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Inger och Anders Söreke, Gemla, 070–826 77 32, 070–826 77 35
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar: