Mjölkbönder i Hjärtum får guldmedalj av kungen

”När man känner korna ser man på dem hur de mår ”

Gustaf och Ann-Sofi Hermansson, Hjärtum, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 16 april tar de emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Guldmedaljen är ett fint erkännande. Det ska bli kul att ta emot den, säger Gustaf Hermansson.

I år får även hans kusinbarn guldmedaljen, så utdelningen blir en mini-släktfest. Gården han och Ann-Sofi driver har varit i samma släktled sedan 1700-talet och här har Gustaf varit mjölkbonde i 43 år. Han tog över ansvaret då hans far hastigt gick bort och lite senare kom Ann-Sofi in i bilden. Under åren har de gått från 9 till 35 kor, som de lägger mycket tid på och känner väl, berättar Gustaf.

– Vi ser direkt om en ko inte är frisk. När hon äter lite sämre eller blir hängig. När man känner korna ser man på dem hur de mår.

Att hålla koll på korna är viktigt för att kunna leverera den bästa mjölken. Det gäller att vara noga med allt, från foder till diskning.

– Utan tydliga rutiner hade vi aldrig kunnat skicka iväg så här bra mjölk, säger Ann-Sofi.

Mjölk av högsta kvalitet ger bäst betalt. Men det är inte enda anledningen till noggrannheten.

– Det handlar om ett konsumentförtroende också. En konsument ska veta att vi levererar en säker och frisk produkt. Det är ju ett livsmedel som ska ätas eller drickas som vi producerar, säger Gustaf.

Ann-Sofi och Gustaf är med all rätt stolta över gårdens mjölk. Inte bara för att det är ett näringsrikt och användbart livsmedel. På köpet ser djuren till att det blir ett fint landskap.

– Men vi blir färre och färre mjölkbönder. Det är sorgligt. Vi hör ju från grannarna att de tycker det är trevligt att se djuren gå och beta i landskapet, säger Ann-Sofi.

Hon och Gustaf hoppas att svenska mjölkbönder ska uppmuntras att fortsätta sitt arbete. Likaså att svenska konsumenter förstår vikten av att välja svensk mjölk i livsmedelsbutiken.

– I Sverige har vi strikta regler att hålla oss till när det gäller livsmedelsproduktion, så det finns fler anledningar än öppna landskap till att välja svenskt. Det är en produkt att lita på, säger Gustaf.

I Bohuslän belönas även Lillemor och Rune Jonsson, Nol, Kurt Benjaminsson, Rabbalshede, samt Kjell och Margaretha Gustavsson, Henån, med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 634 mjölkgårdar i Västra Götalands län.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 31 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Gustaf och Ann-Sofi Hermansson, Hjärtum, 0520–65 51 13, 070–264 52 23
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar: