Mjölkbönder i Lillpite får guldmedalj av kungen

Knep guldet efter noggrann träning till ”mjölkens OS”

Bo och Anita Engberg, Lillpite, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 16 april tar de emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Det är fantastiskt roligt att få avsluta på topp med guldmedaljen! Det är många år med högsta mjölkkvalitet och övriga år har det varit fin kvalitet, så detta är en bedrift, säger Bo Engberg stolt.

För Bo och Anita var det inte självklart att bli mjölkbönder. Från början var det Bo och hans storebror Sten som startade, men det var inte självklart för dem heller, berättar Bo.

– Våra föräldrar hade en liten gård med nio kor. De gav oss alltid rådet att skaffa en annan utbildning så att vi inte skulle känna oss tvungna att ta över. Så både jag och Sten läste till byggnadsingenjörer.

När grannfastigheten blev till salu bestämde de sig ändå för att bli mjölkbönder och slå ihop de två gårdarna. År 1978, byggde de en ny ladugård och antalet kor har legat mellan 30 och 38. De senaste tio åren har gården drivits av Bo och Anita med hjälp av en anställd. Nu skrivs ny historia, då verksamheten ändras till uppfödning av köttdjur – en förändring som ger mer tid till familj och barnbarn. Åren som mjölkbönder har varit både omväxlande och lärorika, tycker de.

– Man måste kunna det mesta, det gör jobbet intressant. Man ska också ha engagemang och intresse för korna och konsekvent ge dem bra skötsel. Det gäller alla som är involverade i gården, säger Bo.

Ambitionen har hela tiden varit att leverera av högsta kvalitet och till slut knep de guldmedaljen.

– Jag jämför med OS. Man tränar självklart för guldmedalj även om man inte alltid vinner den. Nu lyckades vi, men att bara vara med i OS eller producera ett fint livsmedel är bra. Våra djur gör dessutom en insats och håller landskapet öppet. Jag är glad att det äntligen blivit debatt om importen, men det är i elfte timmen. Vår självförsörjningsgrad är oroväckande låg.

I den egna trakten har Bo och Anita sett många gårdar lägga ner. En tråkig utveckling, tycker de.

– Djuren håller landskapet öppet och främjar biologisk mångfald. Dessutom är vår djuromsorg god. I dag är antibiotikaresistens ett jätteproblem och vi önskar att alla googlade var i världen det används minst antibiotika i djurhållning för livsmedelsproduktion. Det skulle få fler att välja svensk mat.

Ytterligare fyra gårdar i Norrmejeriers område belönas med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 69 mjölkgårdar i Norrbotten.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 31 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Bo och Anita Engberg, 0730–69 68 52, 070–669 52 90
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31

Taggar: