Mjölkbönder på Lovön får guldmedalj av Kungen

Ekopionjärer med spännande kor på gård som lockar tusentals besökare

Elizabeth och Tom Rydström, Drottningholm, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 27 mars tar de emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm.

– Det är roligt att få guldmedaljen. Den är ett kvitto på att man har skött gården bra. Och så blir det vår granne, Hans Majestät Konungen på Drottningholm, som delar ut den, säger Elizabeth Rydström.

Tom kommer från Stockholm och Elizabeth från Utrecht i Holland. Trots att båda hade stadsbakgrund växte ett stort intresse för djur, natur och lantbruk fram. Tom blev lantmästare och Elizabeth veterinär. I början var de främst intresserade av grisar, men när de flyttade in på sin första arrendegård fanns där även tolv kor. De vann parets hjärtan och mjölken blev huvudfokus.

– Man kanske måste vara lite tokig för att vilja vara mjölkbonde, men vi ser fördelarna. Det är ett intressant jobb och kor är fantastiska djur. De är smarta, gulliga och roliga individer, säger Elizabeth.

När arrendet på Väddö upphörde 1985 flyttade familjen Rydström till Lovö Prästgård. Den var i stort behov av upprustning och på markerna frodades främst kvickrot och tistel. Tom och Elizabeth som var intresserade av ekologi fick fason på ogräset utan att bespruta. 1987 började gården drivas helt enligt KRAVs regelverk. Den blev sedan en av 13 gårdar som lade grunden till Arlas ekosatsning.

Bland de 35 korna finns även ovanligare raser som korsningar med mjölksimmental och brown swiss. Här finns fjällkor och inte minst rödkullor, en svensk lantras som höll på att försvinna. Elizabeth är ordförande för Sveriges Rödkulleförening. Gården tar också emot studiebesök för att visa upp mjölk-produktionen. Hit kommer branschfolk från olika delar av världen och runt 6 000 skolelever om året.

– Mjölk är ett högklassigt livsmedel med många mervärden. Korna och människorna har format och skött landskapet här sedan förhistorisk tid. Många barn har dessutom aldrig varit på en bondgård och den upplevelsen vill vi ge dem. Vi var ju själva stadsungar. Nu kommer vår dotter Elin och hennes man Karel Leesment ta över gården. Vi är så glada för det, detta är ju vårt livsverk, säger Elizabeth.

I Stockholms län belönas även Susanne och Björn Anderson i Vallentuna, Henrik Norberg i Tumba och Roland Sahlström i Rimbo med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 46 mjölkgårdar i länet.

Fakta om guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas guldmedaljen ut till 39 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

För ytterligare information:
Elizabeth och Tom Rydström, 073-677 26 55, 070-754 64 45
Hans Andersson, projektledare, 070-575 25 34
Monica Sandberg, pressansvarig, 072-141 43 88

Prenumerera

Dokument & länkar