Svenska mjölkbönder hårt pressade av prisfallet på den internationella marknaden

På fyra månader har betalningen till mjölkbönderna sjunkit med mer än tio procent. En redan svag mjölkmarknad drabbas hårt av Rysslands importsanktioner. Det visar LRF Mjölks senaste mejerimarknadsrapport.

-          Vi går mot en besvärlig höst, säger Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölk. Perioden av förbättrad lönsamhet blev alltför kort. Så sent som 2012 hade vi den sämsta lönsamheten på många år och nu drabbas våra mjölkbönder av ytterligare en kris. Jag har sökt landsbygdsministern för att diskutera vilka åtgärder som kommer att krävas.

EUs genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för smör och mjölkpulver. Samtidigt har de kinesiska inköpen av helmjölkspulver minskat eftersom kinesiska inköpare köpte på sig stora lager under början av året. Ovanpå detta kommer nu Rysslands importstopp för livsmedelsprodukter.

-          Mjölkbönderna i Sverige befinner sig i en orimlig situation när vi ställer hårda och detaljerade krav på hur produktionen ska ske samtidigt som vi utsätter företagen för en tuff internationell konkurrens och prispåverkan, säger Palle Borgström. Sverige behöver en strategi för hur vi ska göra livsmedelsproduktionen internationellt konkurrenskraftig och vi behöver se förändringar snabbt. Konflikten med Ryssland har stört en redan sårbar marknad och situationen är allvarlig om vi vill ha kvar några mjölkföretag i Sverige.

För mer information om resultaten i rapporten, kontakta Lennart Holmström, expert omvärldsanalys LRF Mjölk, telefon 08-787 53 96, e-post lennart.holmstrom@lrf.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Palle Borgström, 070-324 41 65, palle.borgstrom@arlafoods.com

Prenumerera