LRF ser stora möjligheter med träbyggande i Kina

24 november 2015.

Kina har nyligen beslutat att öka sitt träbyggande och här ser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, en stor potential för svenskt familjeskogsbruk. Den 26 november arrangerar LRF Skogsägarna och Kinas skogsministerium ett möte om träbyggnad i Beijing. I den svenska delegationen ingår bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, LRFs förbundsordförande Helena Jonsson samt Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Mötet är ett arrangemang inom ramen för det samarbetsavtal LRF har med Kina sedan 2011. Samarbetet ska ge ömsesidigt utbyte kring skogsbruk, skogsägarföreningar, träprodukter och handel. Fokus under seminariet är träbyggnad.

- Svenskt skogsbruk är högintressant både för Kina och Sveriges skogsägare. Att Kina har beslutat att öka sitt träbyggande är mycket lovvärt och något som svenska politiker borde instämma i. Träbyggnation är klimat- och energismart men också ekonomiskt och vackert. Ur kinesisk synvinkel är träbyggnader även förhållandevis jordbävningståliga, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Förutom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, deltar även representanter från Skogsägarföreningar, Svenskt Trä och företag.

- Vi ska utbyta erfarenheter med Kina och visa på den svenska modellen där vi har en tydlig koppling till hållbart brukande. I hela kedjan, från skogsägarrörelsen till förädlingsindustri och träbyggande, har alla en viktig roll när det gäller hållbarhet, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

För mer information, kontakta LRFs pressjour 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna med cirka 150 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.