Skogen bygger Sverige starkt

2 september 2014.

Alliansen presenterade igår sitt valmanifest. LRF Skogsägarna har med tillfredsställelse noterat att de gröna näringarna där lyfts fram som en tillväxtmotor för Sverige och att ett kommande nationellt skogsprogram har en central roll.  LRF Skogsägarna hoppas också att det i den påannonserade ökningen av bostadsbyggande inryms en stor andel trähus.

Skogen byggde upp Sveriges välfärd, bar Sverige ur den senaste ekonomiska krisen och är en nyckel till framtidens fossilfria samhälle. Det är glädjande att man i alliansens valmanifest skriver att hållbar skogsskötsel, ökad export och nya biobaserade produkter och tjänster från skogen är viktiga framtidsområden. Det bådar gott att man är eniga om vikten av ett nationellt skogsprogram. Där finns möjligheter till en helhetssyn på skogen som resurs, med beaktande av såväl skogsnäringens olika värdekedjor som andra ekosystemtjänster, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna

Alliansen trycker i sitt valmanifest hårt på ökat bostadsbyggande. Vi förutsätter att det handlar om ett klimatsmart byggande med ökad andel trähus. Att bygga i trä innebär, förutom ett lätt, smidigt och förnybart byggmaterial, att det i träet lagrade kolet binds under lång tid. Det är klimatsmart, säger Sven-Erik Hammar.

Ett brett nationellt skogsprogram kan, rätt utformat, bli en plattform för det viktiga arbetet att byta den svarta kolatomen mot den gröna från skogen. Skogen kan bidra med lösningar på många av framtidens utmaningar, säger Sven-Erik Hammar.

För mer information kontakta
Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, 070-691 14 52
Sten Frohm, skogsdirektör LRF Skogsägarna, 08-787 58 91