LUIS-LU Bio samarbete skapar två nya företag

Som ett resultat av LundBioAccelerator-programmet har ytterligare två företag startats baserade på upptäckter gjorda av forskare vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

LundBioAccelerator-programmet är ett samarbete mellan Lunds universitets innovationssystem (LUIS) och Lund University Bioscience AB (LU Bio). Genom detta program utförs en omfattande utvärdering av forskningsprojekt vid Lunds universitet. Forskningsresultat lämpade för utveckling till framtida läkemedel identifieras och en genomgripande kommersiell och vetenskaplig utvärdering genomförs för att utvärdera det kommersiella värdet.

Jag tror det är av stor vikt att forskningsprojekt sprids utanför universitetsmiljön. Med det i åtanke ser vi med tillfredställelse att ytterligare två företag har startats, vilket visar att vårt samarbete med LU Bio är betydelsefullt”, säger Linus Wiebe, tf innovationsdirektör, Lunds universitet.

Efter att utvärderingsprocessen har utfallit positivt har nu två nya företag skapats och utvecklingsarbetet i bolagen påbörjats. De två företagen är Follicum AB, som utvecklar läkemedel för behandling av håravfall, och MD-Pharma AB, som verkar inom området muskelsjukdomar med fokus på muskeldystrofi. Verksamheten i Follicum AB är baserad på upptäckter gjorda av Professor Anna Hultgårdh Nilsson och Dr Pontus Dunér och i MD- Pharma AB är arbetet grundad på resultat framtagna av Professor Madeleine Durbeej-Hjalt och Dr Virginie Carmignac.

”Vi är mycket glada för LundBioAccelerator-programmet och samarbetet mellan LU Bio och LUIS. Detta program har nu åter resulterat i nya företag baserade på exceptionell forskning vid Lunds universitet. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med LUIS inom LundBioAccelerator- programmet”, säger Thomas Andersson, verkställande direktör i LU Bio.

För mer information vänligen kontakta:

Linus Wiebe, tf innovationsdirektör, Lunds universitet, Linus.Wiebe@luis.lu.se telefon +46 733 451240

Thomas Andersson, vd, LU Bio, thomas@lubio.setelefon +46 70 287 00 15

Om LUIS

Lunds universitets innovationssystem (LUIS) har som mål och uppgift att göra forskningen vid Lunds universitet tillgänglig för samhället. LUIS tillhandahåller bland annat stöd och resurser åt forskare som vill ha hjälp att kommersialisera forskningsresultat. www.luis.lu.se

Om LU Bio

Lund University Bioscience AB (LU Bio) etablerades för att transformera utmärkta forskningsresultat och uppfinningar till attraktiva företag. LU Bio investerar i tidig fas och tillhandahåller både kapital och industriell utvecklingsexpertis. Bolaget arbetar med en snabb och effektiv metod för utveckling av uppfinningar inom biovetenskaperna. www.lubio.se

Anna Knutsson
Kommunikationsansvarig
Lunds universitets innovationssystem /
LUIS
046-222 12 84, 0706-95 88 48
anna.knutsson@luinnovation.lu.se