Världsnamn ska spränga innovationsramarna

Är kapitalismen död? Lär vi oss något av att misslyckas? Är handarbete vägen till bättre produkter…och kan fattigdom vara en drivkraft till hållbara innovationer? Det är några av de frågor som kommer att belysas vid det årliga innovationseventet Innovation in Mind som arrangeras i Lund i september.

Årets upplaga av Innovation in Mind har rubriken ”Unframe Innovation”. Ambitionen är bland annat att undersöka om de processer som leder fram till innovationer kan förbättras genom att släppa fram fler kunskapsområden än bara de tekniska och naturvetenskapliga – och genom en mindre produktcentrerad syn på innovationer. Programmet släpps i april, men arrangörerna lättar redan nu på förlåten och släpper namnet på fyra av talarna. De fyra är Henry Petroski – världskänd författare och expert på att analysera vad som kan gå – och har gått – fel i ingenjörskonsten; Umair Haque – nyligen av Harvard Business Review utnämnd till en av världens ”top 50 thinkers”, som hävdar att det industriella välståndet nått sin gräns; Vanita Yadav – den indiska innovationsprofessorn som jobbar med sociala innovationsprojekt bland dem som tjänar mindre än två dollar per dag; David Gauntlett – brittisk expert på visuell kommunikation, som i sin senaste bok reder ut sambanden mellan handarbete och innovationer.

Bakom Innovation in Mind står Lunds universitet och Region Skåne i samarbete med VINNOVA, Lunds Kommun och partners. Syftet är att skapa en internationell mötesplats för människor med ett brinnande intresse för innovations- och framtidsfrågor. Ett särskilt ”fönster” hålls öppet för svenska och utländska studenter. Efter att ha växt stadigt sedan starten 2009, lockade 2011 års arrangemang cirka 700 människor, däribland deltagare från alla världens kontinenter. I anslutning till Innovation in Mind hålls även en rad workshops, rundabordsdiskussioner och praktiska övningar och det är ett inslag som kommer att öka i årets arrangemang. Ambitionen är att ha aktiviteter längs hela ”kunskapsstråket” – en sträcka på omkring två kilometer från universitetshuset upp till Ideon Science Park.

Se även www.innovationinmind.se

För ytterligare information, välkommen att kontakta Arne Berge (kommunikationsansvarig) tel 0708-21 07 90, e-post arne@berge.se , Daniel Bengtson (program/talare) tel 0733-63 82 18 eller Elisabet Johnson (projektledare) tel 0708-37 34 07, e-post elisabet.johnson@fs.lu.se

Anna Knutsson
Kommunikationsansvarig
Lund University Innovation System | 
LUIS
046-222 12 84, 0706-95 88 48
anna.knutsson@luis.lu.se

Taggar:

Dokument & länkar