Fortsatta framsteg för Lufthansa Group och deras resultatförbättringsprogram SCORE

-          Över 2 500 SCORE-projekt har inletts

-          Ungefär 800 SCORE-projekt är redan genomförda

-          Omorganisation av huvudkontoren för ökad lönsamhet planerats 

Ett år efter att koncernens resultatförbättringsprogram SCORE lanserades sjösätts allt fler projekt. SCORE omfattar mer än 2500 projekt och omkring 800 av dessa har redan genomförts. Målet är tydligt: SCORE siktar på att öka det operativa resultatet för Lufthansa-koncernen med 1.5 miljarder euro till år 2015.

Christoph Franz, VD på Lufthansa AG, säger: ”SCORE stärker Lufthansa Group, vilket är viktigt för de omfattande investeringar vi planerar till förmån för våra kunder och för att kunna vara en drivande kraft i flygbranschens förändringar.”

Med hjälp av mer än 500 SCORE-projekt strävar Lufthansa mot att förbättra passagerarverksamhetens långsiktiga lönsamhet till år 2015. Bland annat sker detta genom att uppdatera den nuvarande flottan med nya, moderna flygplan på långdistanssträckor. Det planeras även ytterligare åtgärder för att öka effektiviteten, bland annat Lufthansas banbrytande metoder när det gäller utformning av kabin, planering av linjetrafiken, MRO-kostnader (underhåll, reparation och översyn) och marktjänster.

Dessutom ska alla strukturer och processer runt Lufthansas marktjänster inom passagerarverksamheten granskas. Lufthansas avsikt är att med hjälp av SCORE öka intäkterna från passagerarverksamheten med totalt 920 miljoner euro fram till 2015, varav 150 miljoner kommer genom personalrelaterade åtgärder i hela världen.

”Snabbare beslutstagande genom kortare beslutsvägar kommer att göra Lufthansas verksamhet effektivare, mer flexibel och innovativ”, säger Carsten Spohr, styrelsemedlem i Lufthansa AG. ”Genom att implementera SCORE kommer vi att ha möjlighet att snabbare anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden och konsumentbehov”.

Ett annat av SCORE-projekten kommer att organisera de administrativa delarna inom områdena finans, upphandling och HR, samt introducera effektivare administrativa rutiner i hela Lufthansa Group. Exempelvis kommer hela koncernens boknings- och betalningssystem att sammanfogas. Dessa förändringar kommer framförallt att påverka verksamheten i Köln, Norderstedt och Hamburg.

Med anledning av dessa förändringar planerar Lufthansas ledning att i slutet av 2017 stänga huvudkontoret i Köln, som idag har en personalstyrka på 365 medarbetare. Vid samma tidpunkt avvecklas Lufthansa Revenue Services GmBH (LRS) i Norderstedt, vilket kommer att påverka runt 350 medarbetare. Av de cirka 200 medarbetarna i administrationen kommer cirka 80 procent att förflyttas från Hamburg till olika specialiserade servicecentrum. Denna planerade omorganisering ska diskuteras med personalrepresentanter under de närmsta veckorna. Med hjälp av SCORE planerar Lufthansa Group att reducera sina personalkostnader globalt med 500 miljoner euro.

Som en del i omstruktureringen av Lufthansas passagerarverksamhet undersöker Lufthansa Cityline möjligheten att förflytta huvudkontoret från Köln till München. På så sätt skulle man kunna slå samman det administrativa huvudkontoret med flygbolagets operativa bas i München. Inga beslut har fattats än så länge, men om omorganisationen blir av kommer cirka 300 av Lufthansas anställda att påverkas av detta.

”SCORE är på rätt spår och har redan visat sig vara betydande för vårt resultat”, säger Christoph Franz. ”Det innebär också att vi har svåra beslut att fatta som kommer ha en stor påverkan på vår personal. Våra beslut styrs förstås också av en ansvarskänsla gentemot våra 118 000 anställda världen över. Åtgärderna kommer att på lång sikt skapa en grund för hållbar tillväxt, fler anställningar och högre säkerhet.”

Deutsche Lufthansa AG

Media Relations Lufthansa Group

Thomas Jachnow

T +49 69 696-2999/-95215

F +49 69 696-95428

http://media.lufthansa.com

Prenumerera