Lufthansa går med vinst trots oroliga tider

Rörelseresultatet uppgår till totalt 524 miljoner euro under 2012 | Försäljning av aktier lyfter nettovinsten till 990 miljoner euro | Ledningen föreslår att utdelningen avbryts

 

Enligt den preliminära koncernredovisningen för år 2012 uppgår Lufthansa Groups intäkter till 30,1 miljarder euro (+4,9 procent) och rörelseresultatet till 524 miljoner euro (-36.1 procent). Koncernen förutspådde att vinsten för 2012 skulle ligga på ett tresiffrigt miljonbelopp räknat i euro. Resultatet innefattar omstruktureringskostnader som är en följd av de åtgärder som tagits utifrån SCORE-programmet. Den överföring som gjorts av flygverksamheten från Austrian Airlines till Tyrolean Airways gav en positiv engångseffekt på rörelseresultatet med 115 miljoner euro.

Christoph Franz, VD och styrelseordförande för Lufthansa AG Group, säger om det preliminära resultatet: ”Lönsamheten för ett flygbolag är inte något självklart i det rådande läget på marknaden, så det är bra gjort. För att framgångsrikt kunna möta förändringarna i flygindustrin så måste vi trots det positiva resultatet prestera ännu bättre. Först då vi kan skapa de förutsättningar som krävs för att själva kunna forma framtiden för Lufthansa Group. En nettovinst som dels uppkommer som en följd av engångseffekter får inte göra oss bekväma och overksamma.” Koncernens nettovinst under 2012 steg från minus 13 miljoner euro år 2011 till 990 miljoner euro. Ökningen av dessa engångseffekter grundas främst i försäljningen av tidigare aktieinvesteringar.

Med tanke på att rörelseresultatet minskat igen samtidigt som en omfattande omstrukturering pågår, föreslår ledningen att styrelsen bör avbryta utdelningen. ”Målet är att våra ägare långsiktigt ska få ta del av koncernens framtida framgångar. SCORE-programmet kommer på ett positivt sätt bidra till detta mål. Nu är det viktigare att investera alla koncernens tillgängliga resurser för att kunna driva projektet framåt”, betonade styrelseordförande Franz.

Nettovinsten för Lufthansa Group kommer därför att behållas inom koncernen i syfte att stärka det egna kapitalet, speciellt med tanke på de negativa effekterna som följer från den nyskapade IAS19-standarden som förändrar anställningsförmånerna. Denna kommer att tillämpas för första gången under 2013.

De finansiella siffrorna och ytterligare detaljer om det ekonomiska resultatet för Lufthansa Group 2012 publiceras den 14 mars 2013. Den är tillgänglig för nedladdning från och med klockan 07.30 samma dag på www.lufthansa.com/investor-relations.

Deutsche Lufthansa AG

Media Relations Lufthansa Group

Thomas Jachnow

T +49 69 696-2999/-95215

F +49 69 696-95428

http://media.lufthansa.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar