Lufthansa Group investerar i över hundra nya plan

Lufthansas ledning har sett över det framtida behovet av investeringar i kort- och långdistansplan och väljer nu att rekommendera företagets förvaltningsråd att köpa in 108 nya flygplan till hela koncernen.

För att möta det ökade behovet föreslår ledningen att ytterligare 108 stycken Airbus och Boeing köps in till flottan, varav100 kort- och medeldistansplan och åtta plan för långdistanssträckor. Lufthansa för redan diskussioner med sina leverantörer om lämpliga modeller. Fokus kommer att läggas på bekvämlighet för passagerarna samt operativ effektivitet.

”Moderna flygplan och den senaste utrustningen inuti planen är en investering i både kundupplevelsen och flottans effektivitet. De nya flygplanen är dessutom med sin ökade bränsleeffektivitet och minskade utsläpp ett viktigt bidrag för att skydda vår miljö”, säger Lufthansas VD Christoph Franz

Ordern har ett totalt värde på cirka nio miljarder euro och de första leveranserna har planlagts till 2015. Sammantaget förväntas Lufthansa Group vid slutet av 2025 ha förvärvat 239 flygplan till en kostnad av 23 miljarder euro (baserat på rekommenderat återförsäljningspris).

Inköpet av nya flygplan kommer möta Lufthansa-koncernens behov av förnyelse av flottan och den beräknade framtida tillväxten för samtliga av koncernens flygbolag, i synnerhet när det gäller kort- och medeldistanssträckor. I och med inköpet kan Lufthansa Group fortsatt framgångsrikt positionera sig på ett område där det råder hård konkurrens om passagerarna. Beställningarna kommer att finansieras genom koncernens egna tillgångar eller genom externa finansiella resurser. Inköpsförslaget ligger nu hos förvaltningsrådet för godkännande.

Deutsche Lufthansa AG

Media Relations Lufthansa Group

Thomas Jachnow

T +49 69 696-2999/-95215

F +49 69 696-95428

http://media.lufthansa.com