Dela

Kontakt

 • Christina Backman

  Ordförande, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse  0727-19 70 45
 • Citat

  Vi har fått in många bra ansökningar under året och är mycket imponerade av projektens ambitionsnivå. Anslagen med fokus på ortopodi och cancer har i år fått större del jämfört med njursjukdomar och anslagen är något färre i antal, men å andra sidan större i storlek. Under året har vi också kunnat konstatera att flera pågående projekt visat goda resultat och det är mycket glädjande
  Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse
  Tillsammans med styrelseledamoten Håkan Olsson har jag haft ansvaret att granska årets ansökningar. Med genomgående en mycket hög kvalitet har det varit svårt att välja ut vilka projekt som skulle få anslag. Det är inte lätt att lyfta fram något specifikt projekt, men något som låter extra spännande är förstås Tankestyrda robotproteser
  Olle Larkö, styrelseledamot Lundbergs Forskningsstiftelse
  Det känns otroligt roligt att laboratoriet nu blivit verklighet och att arbetet med uppbyggnaden påbörjats. Här kommer viktig forskning att kunna bedrivas under ledning av professor Jenny Nyström. Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet och är övertygade om att denna donation kommer att göra skillnad för de alla tusentals människor som redan lider av och som kommer att drabbas av njursjukdomar
  Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
  Satsningen ger oss en fantastisk möjlighet att lyfta njurforskningen vid Sahlgrenska akademin till nya höjder. Det känns både spännande och inspirerande och vi är oerhört tacksamma för förtroendet!
  Professor Jenny Nyström vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
  Det nya laboratoriet innebär en ny plattform som jag tror kommer att sätta Göteborg på njurforskningskartan ännu tydligare. Jag har under årens lopp på håll följt göteborgs-forskarna genom mitt arbete i Njurfonden och har den uppfattningen att de alltid håller mycket hög kvalitet
  Håkan Hedman, ordförande Njurfonden
  Det här är ett forskningsområde som vi tycker är väldigt viktigt och där vi är glada att kunna bidra med tydlig praktisk nytta, som kan komma många människor till del. Det är också ett bra exempel på vad vår stiftelse i grunden har som intention med sin verksamhet
  Christina Backman, styrelseordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
  Stiftelserna har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen
  Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet
  Det har varit ett väldigt roligt uppdrag, som samtigt gett mig ett brett perspektiv på utvecklingen inom stiftelsens prioriterade områden, som ju är cancer, njursjukdomar och ortopedi. Vad gäller kommande trender inom medicinen är jag övertygad om att digitalisering, artificiell intelligens och robotisering av enkla vårdinsatser kommer starkt, liksom även individualiserade cancerbehandlingar. Hos oss i stiftelsen har ansökningar relaterade till dessa områden dock varit sparsmakade. Sjukvården är faktiskt hopplöst dålig på att ta till sig nya metoder, men vi får hoppas att detta snart ändras. Den närmaste tiden ser jag fram emot att lägga mycket kraft på att utveckla webb-platsen www.internetodontologi.se , den enda i sitt slag i världen för tandläkare
  Olle Isaksson
  Lundbergska Forskningsstiftelsen har alltid utmärkts av hög kompetens och stort engagemang. Vi tackar Olle Isaksson för många goda år tillsammans och önskar honom lycka till med nya, intressanta uppgifter! Samtidigt vill vi också välkomna Olle Larkö som tillträdande styrelsemedlem. Vi ser alla fram emot att få ta del av hans professionella meriter, som vi är övertygade om kommer att vara en stor tillgång i stiftelsens arbete
  Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
  Vi är mycket nöjda med fördelningen av årets anslag, som väl motsvarar stiftelsens intentioner vad gäller såväl forskningsfokus som geografisk fördelning. Vi ser med spänning fram emot att följa projektens utveckling under kommande året
  Christina Backman, Styreleseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse
  Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna styrelsen och det stimulerande uppdrag, som jag haft förmånen att ha. Samtidigt känns det tryggt att kunna lämna över just till Christina, som med sina erfarenheter och kunskaper kommer att bli en utsökt kompetent ordförande
  Björn Aschan
  Jag ser med stor glädje och spänning fram emot att ta mig an uppgiften som stiftelsens ordförande. Ambitionen är självklart att fortsätta förvalta de medel som står till buds på bästa sätt för största möjliga nytta
  Christina Backman
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp