Om oss

Stiftelsen grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2015 har 460 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 716 miljoner kronor. Stiftelsens förmögenhet per den 31 december 2016 uppgick till 1 286 400 000 kronor. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se