Lundbergs förvärvar fastighet i Göteborg

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Gårda 8:2 i Göteborg. Säljare är Platzer Fastigheter AB.
Fastigheten ligger i anslutning till Lundbergs fastighet Gårda 8:6.
Lundbergs har för avsikt att genomföra ett detaljplanearbete med syfte att skapa möjlighet för en större nybyggnation.

Fastigheten ligger vid ett av Göteborgs bästa lägen och utgör porten till Norra Gårda.

- Med detta förvärv har vi rådighet över ett helt kvarter, vilket ger oss möjlighet att skapa ett mycket attraktivt projekt i centrala Göteborg, säger Peter Whass,
VD Fastighets AB L E Lundberg. Göteborg är en spännande stad med positiv utveckling och därför vill vi givetvis utveckla och förädla våra innehav där.

Förvärvet görs i en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 44 mnkr.
Lundbergs tillträder fastigheten den 1 mars 2016.

Eventuella frågor besvaras av
Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg
telefon 0709 – 21 65 03

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. I fastighetsbeståndet ingår 136 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 10 orter med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Dessutom ingår cirka 60 exploateringsobjekt. Huvuddelen av fastighetsbeståndet härrör från de byggintensiva åren på 1960- och 70-talen och har till övervägande del byggts i egen regi. Bostäder utgör cirka 42 procent av hyresvärdet.