Lundbergs kontorsprojekt Braxen i Linköping är fullt uthyrt

Fastighets AB L E Lundberg färdigställer just nu nybyggnation av 4 500 kvm moderna kontorslokaler inom kvarteret Braxen i Linköping. Kvarteret innehåller sedan tidigare bland andra Åhléns, Clas Ohlson och Hemköp samt ett flertal kontorshyresgäster.

I den nybyggda delen mot Storgatan har ÅF och EY flyttat in under hösten. Nu har ytterligare avtal tecknats, innebärande att samtliga nybyggda kontor är uthyrda. Avtal har tecknats med Configura, Opera Software, EG och Synthetic MR. Avtalen löper mellan 3-6 år och inflyttning sker löpande fram till sommaren 2016.

- Vi är givetvis glada att fastigheten nu är fullt uthyrd till expansiva och välrenommerade hyresgäster, säger Daniel Andersson, chef för Fastighets AB L E Lundbergs verksamhet i Linköping. Detta visar att moderna kontorslokaler i centrala Linköping är attraktiva, vilket stärker oss i vår kommande satsning inom kvarteret Konsuln.

På kvarteret Konsuln, intill Stångån i centrala Linköping där den tidigare Brandstationen låg, planerar Lundbergs att bygga kontors-, butikslokaler och hyresrättslägenheter. Kvarteret ritas av Wingårdhs Arkitekter och planerad bygg start är våren 2016. 

Linköping 2015-11-16
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Daniel Andersson, Chef Linköping, Fastighets AB L E Lundberg, 0709 – 21 65 73

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. I fastighetsbeståndet ingår 136 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 10 orter med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Dessutom ingår cirka 60 exploateringsobjekt. Huvuddelen av fastighetsbeståndet härrör från de byggintensiva åren på 1960- och 70-talen och har till övervägande del byggts i egen regi. Bostäder utgör cirka 42 procent av hyresvärdet.